Sommarscen

I tisdags 23 juli hade vi besök av sommarscen och föreställningen,
OBS! Superviktigt!” av Minna Krook

sommarscen

Bild från föreställningen den 23/7, foto Hans Nilsson

Onsdagen den 31e juli kl 10:00 besöker de oss igen med  ”Allt i loopar” med musikern Knagg
” Vad kan man göra med en loop-pedal, en mikrofon och barnens egna röster? Precis allt, menar sångaren och multiinstrumentalisten Dan Knagg. Här får publiken möta honom allena och från början till slut vara med att forma en improvisationsföreställnings oförutsägbara utveckling. Det blir en lek med ord, rytmer, toner och loopar med kraft att skingra blyghet, väcka nyfikenhet, glädje och förundran över ljudens oändliga universum. Allt kan hända när barn och vuxna bjuds in och påminns om livets loopar som bara går och går, dag för dag och år efter år. Från 4 år.”

Årlig besiktning av stuga och tomt

Det är snart dags för den av kommunen ålagda besiktningen. 2 personer ur styrelsen Hans Nilsson (ordf) och Lars Elmgren (vice ordf) genomför besiktning enl. bif. protokoll med start i juli.

Besiktningen utförs med stöd av kommunens arrendeavtal och av senast årsmöte beslutade ordningsregler och syftet är att alla respekterar fastställda regler så att vi får en för alla kolonister bra och trivsam miljö.

De punkter vi kommer att titta på framgår av protokollet (se bifogad fil nedan).  Ni får det alla i förväg via hemsida och anslagstavla så att ni kan förbereda er och kanske i förväg åtgärda ett och annat.

Alla kommer att få ett skriftligt protokoll för ev. senare uppföljning om genomförda åtgärder.

Styrelsen för Elinelunds Sommarstad!

Besiktningsprotokoll Elinelund 2019

 

Detaljplan Limhamn, Elinegard etapp 2, dp 5618, 155:511.

Elinelund och Mossängen har gemensamt sammanställt en skrivande gällande detaljplaneförslaget Elinegard etapp 2, dp 5618,  utöver det har Elinelund skickat en egen skrivelse.

Du hittar dessa här:

Elinelunds Sommarstad om dp5618

Elinelund och Mossägen om detaljplanen

 

Alla kolonister har som privatpersoner möjlighet att göra en egen skrivelse med synpunkter över detaljplanen, ta gärna tillfället i akt och lämna in dessa till Stadsbyggnadskontoret. Du kan göra detta fram till 22 juni.

Du hittar länkar och information på Malmö Stads hemsida,
https://malmo.se/Service/Bygga-och-bo/Detaljplaner/Pagaende-planarbeten-och-antagna-detaljplaner/5618.html

Detaljplan för Limhamn 155:511 (Elinelund gård etapp 2).

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram förslag till detaljplan för del av fastigheten Limhamn 155:511.
Fram till 22 juni 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Du hittar länkar och information på Malmö Stads hemsida,
https://malmo.se/Service/Bygga-och-bo/Detaljplaner/Pagaende-planarbeten-och-antagna-detaljplaner/5618.html

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt på Malmö Stads hemsida och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Styrelsen har haft ett möte gällande detaljplaneförslaget. Vi kommer att sammanställa våra synpunkter och skicka dessa till Stadsbyggnadskontoret. Vår skrivelse kan du sedan hitta på vår hemsida.

Alla kolonister har som privatpersoner möjlighet att göra en egen skrivelse med synpunkter över detaljplanen, ta gärna tillfället i akt och lämna in dessa till Stadsbyggnadskontoret.

Det har kommit önskemål om att upplåta föreningshuset för kolonister att träffas och tipsa och diskutera synpunkter. Styrelsen kommer inte att hålla i ett möte men om du önskar boka föreningshuset så kontakta Lars Elmgren för lediga tider.

 

 

 

 

Detaljplan för Limhamn 155:511 (Elinelunds gård etapp 2).

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram förslag till detaljplan för del av fastigheten Limhamn 155:511.
Fram till 22 juni 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.
Nedanstående adress leder till detaljplanen för området utanför vårt koloniområde.
Du som vill kan gärna titta lite på detaljplanen för Lärkträdet (Dp 5479) som ligger alldeles intill koloniområdet Zenith. Där finns en samrådsredogörelse över inkomna synpunkter på den detaljplanen.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt på Malmö Stads hemsida och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Ändrad rutin för nyckellån

Nyckelutlåning till grindarna

nyckel

Ändrad rutin för nyckellån

Infart via Systerbrunnsvägen
Den 13 april kommer vi att byta ut låset till grinden vid Systerbrunnsvägen. Det kommer istället att vara ett kombinationslås som vi regelbundet byter ut koden på.
Om du har behov av transport till din stuga kan du temporärt få en kod.
OBS! Det är alltid stugägare som ska ringa efter koden – inte entreprenör!

Infart via Elinelundsvägen
Här kommer det fortfarande att vara en nyckel.
Tänk på att ha framförhållning när du ska låna nyckel. I år kommer inte affären att tillhanda ha några nycklar.
Försenad återlämning av nyckel kommer att debiteras med 100 kr/dygn och förkommen nyckel kommer att debiteras med 5000 kr. Fakturering sker från Elinelund.

Inkörning är endast till för transport och bil får ej parkeras innanför grindarna.
När du kör in på området är det viktigt att du låser efter dig så att inte grinden står öppen tills du kör ut igen.

Önskar du låna nycklar eller få kod så kontakta någon av nedanstående.
Hans Nilsson, telefon: 0733 483252, hans.nilssonma7@comhem.se
Lars Elmgren, telefon: 0738 207796,  lars.elmgren@telia.com
Marie Stjernfeldt, telefon: 0762 812100,  info@mmm-productions.com
Jan Petersson, telefon: 0706 984749, janpetersson8gmail.com

Vår förhoppning är att denna rutin skall förenkla för alla. Vi ber också alla hjälpas åt att hålla bilkörningen nere så mycket som möjligt inom området.
Glöm inte att max 10 km/tim gäller! Det är viktigt att alla håller hastighetsbegränsningen, detta för allas trivsel och säkerhet.
Har du bokat transport så är det viktigt att du även informera även dem om hastighetsreglerna.

Grindöppet
Under säsongen har vi grindöppet vid olika tillfällen. Observera att när vi håller grindöppet finns en skylt uppe vid grindarna när grindarna stänger för dagen.
Kör aldrig in utan nyckel om inte denna skylt sitter upp, då riskerar du att bli inlåst. Vi informerar inför grindöppet på anslagstavla och hemsida.

Med vänlig hälsning Styrelsen

Grindöppet april och maj


 Under april och maj månad kommer vi att ha grindarna öppna på lördagar mellan klockan 09:00-16:00.
Skylt finns uppe när vi har grindöppet. Observera att det är max 10 km i timmen som gäller, har du bokat någon transport så informera även dem om hastighetsreglerna. Detta för allas trivsel och säkerhet.
Parkering inne på området är ej tillåtet.

Trädgårdstunnor

tunna

Trädgårdstunnorna töms varannan vecka

Då VA SYD bytat entreprenör så har det blivit ändring när tunnorna töms.
Numera kommer de att tömmas på måndagar jämna veckor istället.

måndagar  – jämna veckor.

Nästa tömning kommer att vara den 15 april.

Första tömningen med den nya entreprenören var den 1 april, olyckligtvis hade vi inte denna information tidigare så därav har vi inte kunnat informera inför den.

Du kan läsa om ditt avtal och vad som gäller just för dig under VA SYDS sida här. Logga in med ditt bank-ID.

Parkeringskort 2019

Följande söndagar har vi utdelning av parkeringskort:

31/3 kl 09:00-11:00 Utdelning av parkeringstillstånd


7/4 kl 09:00-11:00 Utdelning av parkeringstillstånd

14/4 kl 09:00-11:00 Utdelning av parkeringstillstånd

Ska du hämta ut ditt parkeringskort, viktigt är att ta med giltigt försäkringsbrev på din bil. Obs! Parkeringskort delas endast ut till dig som kan uppvisa giltigt försäkringsbevis.

Du hämtar ditt kort vid Elinelunds föreningshus.