Midsommar

Det kommer inte att bli något traditionsenligt midsommarfirande i år pga. Corona och dess restriktioner.


Aktiviteterna som kommer vara är följande:

Midsommarafton kl 10:00 Kom och klä midsommarstången.

Elmoknatet Söndagen den 27 juni kl 11:00 på festplatsen.

I år är det Mossängen som är värd för aktiviteterna.
Alla hjärtligt välkomna stora som små och kom ihåg att hålla avstånd till varandra.

Var rädd om vårt vatten – använd det rätt

När det är varmt och torrt ute går det åt extra mycket dricksvatten. Det är då extra viktigt att vi använder vattnet rätt.
I nuläget är det inget bevattningsförbud men läget kan ändras snabbt. Det är därför viktigt att vi använder vårt vatten på ett hållbart sätt.

Läs mer och håll dig uppdaterad på VA-Syd. Press (vasyd.se)

Tips för hållbar vattenanvändning i värmen:

  • Låt gräsmattan vara. En gräsmatta som torkar ut kommer igen nästa år.
  • Vattna med vattenkanna så hamnar vattnet där det behövs mest. Tänk på att det går åt 150-350 liter om du har vattenspridaren eller vattenslangen igång i 20 minuter. Vattna gärna sent på kvällen eller tidigt på morgonen så att vattnet inte dunstar i värmen.
  • Fyll poolen långsamt och på natten för att undvika förbrukningstoppar. Se till att poolen är hel och att reningen fungerar så du bara behöver fylla den en gång.
  • Tvätta och diska med fulla maskiner. En halv maskin drar lika mycket vatten som en full.
  • Glöm inte att dricka vatten i värmen! Men fyll gärna en kanna och ställ i kylen så har du kallt och gott vatten utan att behöva spola länge i kranen varje gång.
    Källa: Va-syd. Press (vasyd.se)

Besiktning av tomt och stuga 2021

Den årliga besiktningen görs på uppdrag av Fastighetskontoret och syftar till att
kontrollera att stugägare följer de förutsättningar som ges i arrendeavtal, stadgar
och beslutade ordningsföreskrifter.
Besiktningen utförs av styrelsemedlemmar och kommer att påbörjas den 14 juni.
Varje stuga som får påpekande får ett protokoll över vad som behöver åtgärdas.
Man har 4 veckor på sig att åtgärda ett påpekande.


Styrelsen tittar på följande punkter i år:
Väl synlig nummerskylt
Postlåda på staketets insida
Halva gången runt stugan ogräsfri
Inga grenar hänger ut över staket/häck i gången
Tomt i gott skick
Stuga i gott skick
Övrig anmärkning

Vid frågor kontakta styrelsen – se anslagstavla/hemsida.

Styrelsen

För de som önskar att ha ett vitt band på grinden när det är skyddsjakt den 17 juni (på natten mellan kl 3 och 6) kommer styrelsen att köpa in vita band.

Ett vitt band går att hämta från måndagen den 14 juni vid förrådet vi Elinelunds lekplats.

Mer om skyddsjakten kan du läsa på föregående inlägg här på hemsidan.

Vi, Elinelund och Mossängen, har anlitat en auktoriserad skyddsjägare för att lösa våra problem med kaniner.
Den 17 juni , på natten mellan kl. 3 och 6 gör vi en första test – han går runt i våra gångar och på våra grönytor och skjuter synliga kaniner – med ljuddämpare så att vi inte störs. Ser han kaniner på en tomt skjuts även de från gången. Jägaren tar hand om de döda kaninerna. Vill man inte vara med om det, fäster man ett vitt band på sin grind. Vi återkommer med rapport om försöket och ev. fortsättning.

Styrelsen Elinelunds Sommarstad


Omkring oss grönskar och blommar det vackert.
Sommarvärmen som vi längtat efter har äntligen dykt upp.
Men i samband med sol och värme finns det också risk för torka.
Den torra sommaren 2018 blev en väckarklocka för många och i Skåne var risken för vattenbrist överhängande då torkan i kombination med ovanligt stor förbrukning gjorde att vattenverken blev hårt ansträngda.
På vasyd.se kan du inhämta information om hur just du kan bidra till att vi använder dricksvatten på ett hållbart sätt. Bl.a. kan du läsa om den pågående nationella kampanjen Hållbar vattenanvändning. Besök också gärna platsforvattnet.vasyd.se där du kan hitta inspiration till åtgärder, stora och små, som kan bidra till att uppnå hållbar användning av vår viktigast resurs, Dricksvatten!
https://platsforvattnet.vasyd.se/

Loppis 5 juni

Då det inte blir någon ”vanlig” loppis i år så har många kolonister valt att ordna i själv i egen trädgård.

Bifogar info om det nedan:

IMORGON LÖRDAG 5 JUNI OCH SÖNDAGEN DEN 1 AUGUSTI 10-14.

Då blir det loppis i trädgårdarna på Elinelund och Mossängen.

Alla som vill vara med ansvarar själv för att markera ut ”Välkommen in” med exempelvis ballong och städar kring sig om det behövs.


Så klart följer vi FHM rekommendationer.

DET ÄR INTE TILLÅTET ATT PARKERA ENL. NEDAN I ENLIGHET MED

FÖRENINGENS ORDNINGSSTADGAR 0-24, ALLA DAGAR

Parkering i anslutning till Elinelundsvägen är endast tillåten på markerade parkeringsplatser. All annan parkering t.ex i ”planteringen” och på trottoarer är förbjuden.

Parkering inne på Koloniområdet är förbjuden (gäller ej entreprenörer med tillstånd) – alla hänvisas till förhyrda parkeringsplatser och gästparkering.

Parkering i anslutning till Föreningshuset är förbjuden om man inte har särskilt P-bevis.

P-Malmö är kontrakterade för tillsyn och har till uppgift att utfärda kontrollavgift både inom området och Elinelundsvägen.

Malmö 2021-05-21

Styrelsen/Lars Elmgren

Ordförande

073-8207796, lars.elmgren@telia.com

Rutin för entreprenörer som arbetar inom Elinelunds Sommarstad

Rutin för entreprenörer som arbetar inom Elinelunds Sommarstad

Ansvarig: Det är alltid stugägare som är ansvarig för anlitad entreprenörs beteende vid arbete inom Elinelunds Sommarstads Koloniområde.

Stugägares skyldighet vid anlitande av entreprenör:

Beställa kod/nyckel  (i god tid minst 2 dagar innan) hos styrelsen (Lars Elmgren/Anders Prahl) samt skaffa tillstånd för parkering på ”torgen”. Tillståndsbevis hämtas i Föreningshuset. Detta ska under entreprenörens arbetstid på koloniområdet vara väl synligt. Parkering utan tillstånd kan leda till kontrollavgift via P-Malmö.

Stugägare ansvarar för genomgång med entreprenör om föreningens ordningsregler enl. nedan.

Gällande regler vid infart och parkering inom Elinelunds Sommarstad:

Alla grindar (Föreninghuset och mot Elinelundsvägen) ska alltid vara stängda och låsta.

Hastigheten inom grindarna är max 7 km/tim.

Parkering får endast ske efter tillstånd av styrelsen (se ovan) och avser endast ”torgen” inne på koloniområdet. All annan parkering är inte tillåten (även Elinelundsvägens plantering på höger sida) och kommer att hanteras via P Malmö.

Styrelsen för Elinelunds Sommarstad