Det skärpta eldningsförbudet lättas

eldningsforbud

Från den 13 augusti klockan 16.00 blir det tillåtet att grilla på egen tomt igen. Även yrkesmässig matlagning över öppen låga blir tillåten, om vissa kriterier uppfylls.

Regnet som fallit i helgen samt prognosen framåt gör att brandrisken i Skåne minskar något. Ett läge som tidigare var extremt och nådde toppar som sällan har skådats i länet har stabiliserats något, men brandrisken finns fortfarande kvar i relativt hög utsträckning. Därför ligger eldningsförbudet kvar, men med vissa undantag.

Det kommer numera bli tillåtet att grilla på egen tomt igen om grillen är upphöjd från marken, befinner sig på ett säkert avstånd till brännbart material och om brandsläckningsutrustning finns tillgänglig. Det blir också tillåtet med heta arbeten om det sker säkert enligt svenska brandskyddsföreningens regler. Dessutom lättas förbudet för yrkesmässig matlagning, såvida vissa kriterier uppfylls.

Här kan du läsa pressmeddelandet från den 13 augusti

Källa: Länsstyrelsen Skåne

Viktig information – en av våra avloppspumpar har gått sönder pga föremål som fastnat

Viktig information!

En av våra avloppspumpar har gått sönder p.g.a. att det fastnat föremål som inte ska spolas ner i toaletten! Nu måste alla hjälpas åt för att undvika ett haveri som innebär att vårt avlopp slutar att fungera. Det är endast kiss och bajs som ska spolas ner i toan.

Info från vasyd.se

tops

Vad kan jag slänga i toaletten?

BURLÖV, ESLÖV, LUND, MALMÖ

I toaletten ska det bara hamna kiss, bajs och toalettpapper.

Övriga föremål som slängs i toaletten fastnar i våra pumpstationer eller reningsgaller på väg till avloppsreningsverken, och kan ställa till stora problem och stopp. En bra idé är att ha en sophink på toaletten, för bland annat våtservetter, sanitetsprodukter, tops och bomullstussar.

Några exempel på föremål som vi inte vill ha i toaletten:

  • våtservetter
  • sanitetsprodukter (bindor och tamponger)
  • bomullspads
  • pappershanddukar
  • tops
  • hår
  • tandtråd
  • tvättlappar
  • plåster
  • Tänk dessutom på att det du häller i toaletten kan påverka vår miljö, allt renas inte i avloppsreningsverket och vissa ämnen följer med det renade vattnet ut i vår natur. Använd miljömärkta rengöringsmedel, som exempelvis Svanen och Bra miljöval och EU Ecolabel. Lämna miljöfarligt avfall, som nagellack, hårsprayburkar, nagellackborttagningsmedel och aceton, på återvinningscentral. Och överblivna mediciner lämnas kostnadsfritt på närmaste apotek.

Förbjudet att grilla – totalt eldningsförbud

eldningsforbud

Från och med den 25 juli klockan 16 skärper Länsstyrelsen, på inrådan från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, det rådande eldningsförbudet. Det råder numera totalförbud mot att elda och grilla i hela Skåne, ÄVEN på egen tomtmark, kolonilott eller innergård. Förbudet omfattar alla typer av grillar och alla typer av platser.

Länk: Länsstyrelsen Skåne – eldningsförbud.

Tilläggsinformation Wifi

Tillägg till ”Information nr 3 2018-07-18”

Wifi till alla stugägare på Elinelund och Mossängen !

Några viktiga påpekanden från vår leverantör – El och Data- Installatören:

Inga antenner får monteras inomhus utan de skall monteras med fri sikt utomhus – annars stör de mottagandet för hela området – och ger totalt sämre prestanda.

Det är av stor vikt att antennerna har en stabil montering så att de inte störs av vind och väder – även detta är viktigt för prestandan.

Malmö 2018-07-25

Bästa hälsningar

Lars Elmgren 073-820 77 96      Sune Malmgren 076-830 09 19

Elinelund                                        Mossängen