Råttproblem

råttproblem

För mer information se Anticimex: fakta om råttor

Mot råttor utomhus

• Täta hål i grund.
• Sätt metallnät på håligheter i grunden och ventiler med en maskvidd på högst 10 mm och trådtjocklek på minst 0,7 mm (rostfritt, koppar eller mässing).
• Se till att gräset är kortklippt runt huset.
• Undvik att plantera buskar och träd nära fasaden.
• Undvik klätterväxter mot fasaden (gnagare klättrar bra)
• Stapla inte ved, trädgårdsmöbler eller annat som ska vinterförvaras intill fasaden.
• Mata inte fåglar och ta helst upp spillet som hamnat under fågelbordet.
• Se till att det är lock på sopbehållare, att eventuella komposter sköts samt är placerade en betydande bit från huset.
• Håll rent under altaner och låga balkonger. ”Bråte” utgör skydd för gnagarna.

 

Mot råttor inomhus:

• Håll uppsikt på vinden.
• Håll rent i källare. Placera kartonger på hyllor.
• Kontrollera luftningsrör från toaletten upp till vinden.
• Se till att mat inte ligger framme. Töm skafferiet i sommarstugan.
• Kontrollera att galler till golvbrunnar sitter fast samt att det finns vatten i dem som hindrar gnagarna.
• Se till att genomföringar, till exempel under diskbänken, för rör och kablar är täta. Något som brukar glömmas bort är genomföringar till elementrör.