Vattenpåsättning

 

vatten

 

VATTENPÅSÄTTNING

ONSDAGEN 1 APRIL, KL 10.00

Var gärna på plats om läckage eller dyl. uppstår!!

 

Vid problem kontakta nedanstående personer:

Hans Nilsson 073-348 3252 (Stuga 100)

Lars Elmgren 073-820 7796 (stuga 110)

Anders Prahl 072-155 3045 (stuga 86)

Vi finns på plats hela dagen antingen vid pumpstationen eller i våra stugor.

Lycka till !!!

Hans, Lars o Anders

Årsmötet den 26 mars inställt


Styrelsen för Elinelund Sommarstad har med anledning av läget med Covid-19 (Corona) beslutat att ställa in årsmötet den 26 mars och skjuta det på framtiden. I nuläget har vi inget nytt datum klart utan vi kommer att följa utvecklingen av Covid-19 och hälsomyndighetens rekommendationer kring det och återkomma med ett datum längre fram när det lugnat ner sig.

Styrelsen

Elinelund Sommarstad Koloniförening

Vårfaktura 2020

Tiden går fort och våren närmar sig. Vårfakturan skickas idag den 28 februari med betalningsdag 29 mars. Den går med mail alt. brev via Fortnox och betalas till deras bankgiro och OCR-nummer.

Sena betalare kan fr o m denna fakturering riskera att få vattnet avstängt.

Fakturan innehåller sedvanliga kostnader, P-avgift och Wifi-kostnad för de som är abonnenter. Tomtarrendet ska enl. våra avtal vara indexreglerat med KPI (Konsumentprisindex). Fakturan från jordägaren (Malmö Stad) har hanterats på detta sätt men det har inte vidareförts till kolonisterna på överskådlig tid. Det har således uppstått en differens mellan kostnaden till jordägaren och vad som faktureras ut till oss kolonister. Av denna anledning har arrendet höjts med ca 10 % för att kompensera detta bortfall. Vid frågor kontakta Lars Elmgren 0738207796 alt lars.elmgren@telia.com.

Den 26 mars kl. 19 är det vårårsmöte i vår förening – kom gärna dit – det är viktigt att så många som möjligt kommer (en röst per stuga) så att de demokratiska reglerna kan upprätt-hållas.

Välkommen !!!

Styrelsen

 

Viktigt om trädgårdsavfall

Första tömning av trädgårdstunnor är vecka 9.

Det är nu slut med att ställa trädgårdstunnor på våra” torg” längs Linneuspromenaden. Skälet är borttagande av tung trafik på Linneuspromenaden som inte är byggd för lastbilstrafik, stora skador har uppstått av trafiken.

Tunnor skall i fortsättningen ställas ut längs den asfalterade Elinelundsvägen på de ställen som sedan länge använts.

Även den tidigare hämtningen där Elinelund övergår i Mossängen vid Elinelundsvägen grusade förlängning avslutas. (Gröna träförrådet). Dessa tunnor skall nu placeras vid sedan tidigare befintlig plats bredvid trädgårdsaffären.

Ett nytt hämtställe blir mitt emot Bellislunden 11-12 på grustrottoaren.

Hälsningar

Hans Nilsson