Årlig besiktning

Den årliga besiktningen görs på uppdrag av Fastighetskontoret och syftar till att kontrollera att stugägare följer de förutsättningar som ges i arrendeavtal, stadgar och beslutade ordningsföreskrifter. Besiktningen utförs av Hans Nilsson (ordf) och Lars Elmgren (v ordf) och kommer att genomföras under juli/augusti. Denna gång kommer vi att beträda tomten och göra en okulärbesiktning av tomt och stugans utsida med speciellt intresse på VVS-frågor. Varje stuga får ett protokoll över vad som behöver åtgärdas samt när det ska vara åtgärdat.

Protokoll besiktning av tomt och stuga 2020

Minigolf

minigolf

Nu har minigolfbanan fått ett nytt skåp för minigolfklubbor och bollar.
Minigolfklubbor och bollar finns för UTLÅNING i skåpet på scenens norra gavel.
Vill du låna är koden 1949.

Vi tackar för att  du är rädd om klubborna, bollarna och banorna och ställer tillbaka allt på sin plats. Se till att inte lämna kvar något efter dig!

ha det så kul!

Viktig info – Stäng kranen – spara vatten!

Stäng kranen – spara vatten!

vattenJust nu är vattenförbrukningen ovanligt hög i alla VA SYDs kommuner. Därför måste vi nu hjälpas åt att använda vattnet smart och spara så mycket som möjligt.

Tänk på att växterna bara kan ta upp en viss mängd vatten. Så vattna med förstånd!

Extra viktigt att du nu följer ordningsreglerna och vattnar på jämnt eller udda datum enligt ditt stugnummer. Vi hjälps åt att ta hand om vår viktigaste resurs – DRICKSVATTEN!

Läs mer om vatten och håll dig uppdaterat på Va-Syd:s hemsida.

https://www.vasyd.se/Artiklar/Nyheter/Kris/spara-vatten-2020

/  Styrelsen

Äntligen får vi en ny minigolfbana

Då den gamla banan är uttjänt har Mossägen och Elinelunds styrelser beslutat att minigolfbanan ska bytas ut till en ny.
Den nya banan blir en 9-håls bana och kommer att placeras på festplatsen vid golfgubbben och bakom scenen.
Leveransens av banan har kommit. Innan den tas i bruk måste den gamla monteras bort, marken fixas till och den nya monteras. Detta görs i egen regi.
MVH Styrelserna för Elinelund och Mossängen.

elinelund

VIKTIG INFORMATION TILL ALLA KOLONISTER PÅ ELINELUNDS SOMMARSTAD

Denna information kommer att dels delas ut i allas postlådor, dels finnas tillgänglig på vår hemsida och anslagstavlor.

Hastighet på Linneuspromenaden och andra gångar
På höstmötet 2019 beslöts att ett projekt skulle starta för att säkra Linneuspromenaden från tät bilkörning/el cyklar och farliga hastigheter så att gående och lekande prioriteras. Med tanke på pågående pandemi och osäkerhet om kommande årsmöte har vi beslutat att genomföra detta viktiga projekt.

Målet är att Linneuspromenaden och övriga gångar ska vara ett gångfartsområde med maxhastighet 7 km/tim vilket ska uppnås genom restriktiv tilldelning av inkörningsmöjlighet (endast transport till och från stuga av tungt gods) samt farthinder i början på promenaden följt av hinder vid varje torg. De svarta krukorna planterade med Ölandstok kommer att förankras och får inte flyttas. Om man skadar kruka är man ersättningsskyldig med 1000 kr och anmälan görs till Lars Elmgren 073–8207796. Om entreprenör förstör en kruka blir stugägare betalningsansvarig. Om kruka måste flyttas p.g.a. bilstorlek inhämtas tillstånd från styrelsen. Krukorna är föreningens egendom och vår uppmaning till alla medlemmar – ta ansvar och se till att vi tillsammans sköter detta!!

Parkering
Vid infarten till området är skyltat Parkering förbjuden Zon, vilket innebär att parkering endast får ske på markerade platser, dvs förhyrda eller gästparkering. Det är således P-förbud innanför grindarna. Eftersom detta inte efterlevs kommer vi fortsättningsvis att tillkalla Malmö Kommuns Parkerings AB, som sköter översyn enl. avtal. Felparkeringsavgift är f.n. 800: -. Detta gäller även hantverkare. Samma sak gäller om någon parkerat fel på betald parkering – ring telefonnumret på P-tillståndets baksida 040–6056944 uppge område 069. Platserna vid Föreningshuset (3 st.) är reserverade för uthyrningsverksamheten och den 4:e för rörelsehindrade.

Grindöppet
De försök som varit med grindöppet under helger avslutas p.g.a. för höga hastigheter, samt olovlig parkering inne på området. Framgent gäller endast kodlås vid infart Systerbrunnsvägen med restriktiv tilldelning enl. ovan. Kod erhålls genom kontakt med styrelsen.

Övriga aktiviteter
Alla våra planerade aktiviteter där många kolonister samlas är t.v. inställda
p.g.a. Coronapandemin och vi följer myndigheternas riktlinjer. Aktiviteter som avses är:

Kansliöppet varannan lördag udda vecka (vid behov kontakta styrelsen)
Loppis på festplatsen
Sommarscen Malmö vid lekplatsen
Midsommarfirande vid festplatsen
Kulturkvällar vid festplatsen

Ordningsregler
Föreningens ordningsregler återfinns på hemsidan om något är oklart eller så kontakta styrelsen!

Till sist
För allas trevnad – glöm inte att hålla ogräset borta på halva gången utanför din tomtgräns samt på din hyrda parkering. Dessutom samverka med ogräsbekämpningen mellan berörda kolonister på ”torgen”.

Årets ”kontroll” av området kommer även att omfatta tomters samt stugornas skick.

Trevlig sommar!!!

Styrelsen