Glad Påsk! vatten och grindarna

Glad-påsk

GLAD PÅSK !

Vi öppnar vinterbommarna för säsongen på långfredagen.

Grindarna till Elinelund Sommarstads Koloniområde kommer att vara öppna hela Påskhelgen från långfredag till annandag Påsk  från kl 8 till kl 18!!

Vatten kan hämtas, fr.o.m. långfredagen, på gaveln av pumphuset (festplatsen) samt  baksidan Elinelunds Föreningshus.

GLÖM INTE !!!  Vattenpåsättning  3 april kl. 10.00

                                                                              Hälsningar /Styrelsen

Det som inte får hända har hänt igen!

Brev från ordföranden:
Jag har beställt av vår leverantör NOX att fakturan ska vara adressbärare för 2018 års underlag och kallelse till vårt årsmöte den 20 mars.
Inlämning av underlaget till mötet skedde i god tid och faktureringen kördes
den 28 februari med en tanke att allt skulle gå ut den 1 mars.
Så blev inte fallet p.g.a. tekniska problem hos NOX och en försening uppstod så försändelsen kommer i dagarna.
I samband med utskicket ”lyckades” de att skicka med fel fil dvs 2017 års istället för den nya för 2018 – oförlåtligt. NOX kommer nu snarast att skicka ut 2018 års fil i separat brev. Den försening som uppstått gör att vi måste senarelägga årsmötet så att vi kan leva upp till stadgarna. Jag återkommer snarast via mail och brev om ev. ny lokal och ny tid.
Det utsända materialet för 2018 är dock det korrekta.
Beklagar ovanstående men smarta lösningar är bra om dom fungerar men ibland ställer dom till det.
Hälsningar ////Lars

Parkeringstillstånd

Utdelning av parkeringstillstånd i kanslihuset: Lördagar den 7/4 och  den 14/4 mellan klockan 9-11.

Ta med giltigt bevis på gällande fordonsförsäkring!

Utan tillståndet väl synligt på framrutan riskerar du p-böter. För dem som inte hämtar ut sitt tillstånd fram till maj 2018 kommer tillståndet att dras in och pengarna att betalas tillbaka. Så, glöm ej att hämta ut ditt tillstånd!