Besiktning v 23Den årliga besiktningen utförs under vecka 23, (6/6 – 12/6).
Denna görs på uppdrag av Fastighetskontoret och syftar till att
kontrollera att stugägare följer de förutsättningar som ges i arrendeavtal, stadgar
och beslutade ordningsföreskrifter.

Varje stuga som får påpekande får ett protokoll över vad som måste åtgärdas, man har 4 veckor på sig att åtgärda ett påpekande.


Följande punkter tittas på:

* Väl synlig nummerskylt
* Postlåda på staketets insida
* Halva gången runt stugan skall vara ogräsfri
* Inga grenar hänger ut över staket/häck i gången
* Tomt i gott skick
* Stuga i gott skick
* Övrig anmärkning

I år gör vi även en extra kontroll på staket och staketstolpar, som skall vara hela och i gott skick.

* Staket

* Staketstolpar

Vid frågor kontakta styrelsen – se anslagstavla/hemsida för kontaktuppgifter.

Vi från styrelsen önskar en fortsatt trevlig sommar.

                                                                                                                 

                                                                                                                      /Styrelsen

Info.

Nu på Onsdag den 27 april med start kl 07.30 ska föreningarna högtrycksspola, slamsuga samtliga Molocar (nergrävda storsäckar för restavfall).

Vänligen flytta bort era fordon från 2 P-platser närmast Molocar.

Vänligen Elinelund/Mossängens ansvariga

Parkeringskort

Parkeringskort delades ut förra helgen i brevlådan till er som har en parkeringsplats. Samma parkering som ni hade förra året gäller såvida ni inte fått ett förslag på annan plats.

I en del brevlådor fanns mycket post, där lades ingen p-kort.

Har ni möjlighet att komma till föreningshuset på långfredagen, den 10/4 mellan kl 10-11, så kan ni hämta ert p-kort.

Ni som önskar extra p-kort är också välkomna då. Extra p-kort kostar 50kr/st.

Skulle det vara en omöjlig tid, kontakta oss så löser vi det på annat sätt.

(Kontaktuppgifter finns på hemsidan under styrelse och kontakt).

Vattenöppning fredag 1 april kl 10:00

Nu på fredag kl 10:00 öppnar vi vattnet för säsongen.
Tänk på att stänga din huvudventil och kranar inne i stugan och inom tomt.
Efter påsläpp inom tomt och stuga kolla noga att toaletter och kranar ej droppar eller rinner.

Tillsammans kan vi spara flera hundratals kubikmeter dricksvatten om detta kollas och åtgärdas.
Skulle problem uppstå finns det telefoner till ansvarig på plats vid festplatsen och pumphuset.

Tidigt på morgonen den 23 mars kommer det att bli skyddsjakt av kaniner på Elinelund.

Skyddsjägaren går på gångar och grönområde.

Ses kaniner på en tomt skjuts även de från gången. Jägaren tar hand om de döda kaninerna.

Vill man inte vara med om det, fäster man ett vitt band på sin grind. Vita band finns att hämta på förrådet vid Elinelunds lekplats.