Köpa och sälja kolonistuga

Kolonistugorna kan köpas och säljas. Marken de står på arrenderas av varje stugägare som blir medlem i föreningen. Det är Kommunen som äger marken och arrenderar ut den till olika koloniföreningar som i sin tur arrenderar ut kolonilotter till medlemmar i föreningarna.

För att ha rätt att  arrendera en kolonilott måste Malmös stads policy följas.
Koloniföreningarnas regelverk i form av stadgar begränsar vem som kan få arrendera en kolonilott och bli medlem i föreningen. Vanligtvis är det Malmöbor eller invånare i angränsande kommuner som har möjligheten att bli medlemmar i föreningen.

Sälja och köpa kolonistuga

Arrendeöverlåtelser samt övriga frågor kring försäljning av kolonistugor hanteras av Annica Lindh, tel: 070-957 67 87 eller via mail annica.lindh@elinelund1949.se Föreningen ska godkänna de nya ägarna innan överlåtelsekontrakt är giltigt mellan säljare och köpare.

Om köparen anses lämplig som medlem bokar säljaren en tid hos föreningen för arrendeöverlåtelse. Föreningen gör en okulär besiktning av tomt och stuga så att allt stämmer med de uppgifter föreningen har, ritningar mm. OBS! Om tomtritningar inte stämmer med byggnader som finns på tomten (ex. ”byggt utan tillstånd”), får kolonistugan inte säljas förrän detta är åtgärdat.

Överlåtelse- och administrationsavgiften är 1750 kr (Administration och besiktningsavgift). Avgiften betalas av säljaren till Bankgiro 231-8665, Swedbank innan överlåtelsen.

Dokument:

-Medlemsansökan