WiFi

Wifi till alla stugägare på Elinelund och Mossängen – som vill vara med !
avtal wifi

Elinelund/Mossängens koloniföreningar har tillsammans beslutat investera i ett system som möjliggör det för enskild stugägare, att via ett abonnemang hos sin förening, få wifi – både mobilt och med en fast ip-adress för t.ex. larm i egen stuga samt tillgång till wifi på vissa gemensamma platser som festplats, lekplatser mm.

Så här fungerar det:

Föreningarna köper in en lösning som startar i en kommersiell fiberlösning med internet som via ”radiolänk” transporteras via tre höga antenner strategiskt utplacerade (prel. Elinelunds Föreningshus, ladan och en pumpstation) med sändare. Varje kolonist, som är intresserad, anmäler detta till sin förening och tecknar ett abonnemang som innebär köp av mottagare inkl. router samt ett årligt abonnemang.

Mottagaren är liten som en mobiltelefon och ska sitta utomhus ovan hustaket så att den har fri sikt mot sändaren. Från den går en kabel in i stugan till en router som kräver elkontakt. Monterar man själv kostar den ca 2500 kr medan priset inkl. montering blir ca 4000 kr. Det årliga abonnemanget (som är försumbart) betalas år 1 av föreningarna men kommer därefter att faktureras som övriga kostnader. Lösningen ska, om möjligt, vara i drift senast 2018-05-01!

Vad är vitsen?? Den som idag vill ha wifi i sin stuga anskaffar en lösning som årligen kostar från ca 3000 kr och uppåt med förmodligen sämre kapacitet. Vår lösning innebär en initialinvestering enl. ovan som tas av föreningarna gemensamt och ett årligt abonnemang från 2019 som är avsevärt lägre än en egen lösning – vi blir moderna och kostnads-effektiva.

Förutom detta brev kommer det att finnas löpande information med FAQ på våra hemsidor.

Vi bjuder även in till ”Öppet Hus” i denna fråga enl. nedan:

8 februari kl. 18 i Elinelunds Föreningshus

10 februari kl. 11 i Mossängens Föreningshus

 

Har Du redan nu ytterligare frågor – så ring:


Elinelund

Lars Elmgren 073-820 77 96

Hans Nilsson 073-348 32 52

Mossängen

Anders Lagerholm 070-602 69 70

Sune Malmgren 076-830 09 19