WiFi


Du som är intresserad av Wifi kontaktar Peter Hansson i styrelsen på: peter.hansson @elinelund1949.se

Kostnaden 2023, är 450 kr/år och förutsätter ett inköp av router och antenn:

Pris:
Router och antenn vid egen installation: 3000 kr inkl. moms.
Router och antenn inklusive installation  4500 kr inkl. moms.

Vid frågor och beställning kontakta:
Peter Hansson

Har Du andra frågor eller funderingar utöver driften ovan kontakta Dina kontaktpersoner i resp. styrelse enl. nedan:

Elinelund                                                   Mossängen

Peter Hansson 070-3653900                     Anders Lagerholm 070-6026970

__________________________________________________________

  DRIFT och SUPPORT av ELMO:s Wifi-system 

”Wifi till alla stugägare på Elinelund och Mossängen !”

Anläggningen består av 3 delar:

  • Leverans av kapacitet via Bahnhof
  • Högantenner med sändare – ägs av ELMO -föreningarna gemensamt
  • Mottagarantenner med router – ägs av resp. abonnerande kolonist

Abonnemangsavgiften täcker kapacitet samt support av ovanstående.

Supportavtalet för abonnent har 2 nivåer:

Nivå 1: felsökning på distans och försök till felavhjälpning per telefon/epost

Nivå 2: felavhjälpning på plats hos abonnent eller i länk/basutrustning

Vid problem, kolla nedan allra först:

1. Kolla att alla sladdar sitter på rätt ställe.
2. Dra ur elsladden – vänta några minuter – sätt tillbaks.
3.
Om möjligt kolla med en granne om deras får kontakt.
4. Kolla på hemsidan om det finns någon känd driftstörning.
5. Hjälper inget av detta supporten

Om problem inte kan lösas enl. nivå 1 får abonnent beställa support på polats, visar det sig att felet finns i abonnents dator eller annan utrustning som inte levererats av El o DATA eller om åverkan gjorts –  debiteras abonnenten av en påbörjad timkostnad av 650 kr inkl. moms som blir fakturerad av förening

Felanmälan om driftavbrott kan göras via telefon 040-6302250 alt e-post till support@elodata.nu dygnet runt.

Helgfria vardagar kl.08.00 – 17.00 betjänas supporttelefonen normalt manuellt – under annan tid och vid hög arbetsbelastning betjänas telefonen via telefonsvarare.

Återkopplingstid från gjord felanmälan till det att abonnent kontaktas sker i normala fall senast 8 timmar efter första kontakten med supporten.

Alla felanmälningar kommer att loggas som underlag till kommande faktureringar.

Några viktiga påpekanden från vår leverantör – El o Data:

Inga antenner får monteras inomhus utan de skall monteras utomhus med fri sikt mot en basstation– annars stör de mottagandet för hela området – och ger totalt sämre prestanda.

Låt utrusningen vara ständigt uppkopplad dvs dra inte ur strömmen – detta stör den totala tillgängligheten och uppdateringar i utrustningen.

Det är av stor vikt att antennerna har en stabil montering så att de inte störs av vind och väder – även detta är viktigt för prestandan.