WiFi

elinelund  mossangen
2021-08-23

Du som är intresserad av Wifi.

Vid frågor och beställning kontakta:
Peter Hansson

peter.hansson
@elinelund1949.se

___________________________________________________________________________________

  DRIFT och SUPPORT av ELMO:s Wifi-system – 2019-03

”Wifi till alla stugägare på Elinelund och Mossängen !”

Vårt Wifi-system är nu i verklig drift (inte längre försök) och ett supportavtal har träffats med leverantören EL o DATA.

Anläggningen består av 3 delar:

  • Leverans av kapacitet via Bahnhof
  • Högantenner med sändare – ägs av ELMO -föreningarna gemensamt
  • Mottagarantenner med router – ägs av resp. abonnerande kolonist

Abonnemangsavgiften täcker kapacitet samt support av ovanstående.

Supportavtalet för abonnent har 2 nivåer:

Nivå 1: felsökning på distans och försök till felavhjälpning per telefon/epost

Nivå 2: felavhjälpning på plats hos abonnent eller i länk/basutrustning

Om problem inte kan lösas enl. nivå 1 får abonnent beställa support på plats och om felet finns i abonnents dator eller annan utrustning som inte levererats av El o DATA eller om åverkan gjorts – betalas denna support av abonnenten till en timkostnad av 650 kr inkl. moms direkt till El o Data.

Felanmälan om driftavbrott kan göras via telefon 040-6302250 alt e-post till support@elodata.nu dygnet runt.

Helgfria vardagar kl.08.00 – 17.00 betjänas supporttelefonen normalt manuellt – under annan tid och vid hög arbetsbelastning betjänas telefonen via telefonsvarare.

Återkopplingstid från gjord felanmälan till det att abonnent kontaktas sker i normala fall senast 8 timmar efter första kontakten med supporten.

Alla felanmälningar kommer att loggas som underlag till kommande faktureringar.

Några viktiga påpekanden från vår leverantör – El o Data:

Inga antenner får monteras inomhus utan de skall monteras utomhus med fri sikt mot en basstation– annars stör de mottagandet för hela området – och ger totalt sämre prestanda.

Låt utrusningen vara ständigt uppkopplad dvs dra inte ur strömmen – detta stör den totala tillgängligheten och uppdateringar i utrustningen.

Det är av stor vikt att antennerna har en stabil montering så att de inte störs av vind och väder – även detta är viktigt för prestandan.

Om Du har problem med Din Wifi-anslutning:

1. Kolla att alla sladdar sitter på rätt ställe.
2. Dra ur elsladden – vänta några minuter – sätt tillbaks.
3.
Om möjligt kolla med en granne om deras får kontakt.
4. Kolla på hemsidan om det finns någon känd driftstörning.
5. Fungerar inte detta, ring El o data 040-6302250 (enl. ovan)

Har Du andra frågor eller funderingar utöver driften ovan kontakta Dina kontaktpersoner i resp. styrelse enl. nedan:

Elinelund

Anders Prahl

________________________________________________________________________________________
Wi-fi !!
Uppdaterad 2019-03-11

Du som är intresserad av att teckna ett abonnemang till vår Wi-Fi-lösning bör snarast kontakta lars.elmgren@telia.com för att säkerställa leverans och installation inför vår och sommar – leveranstid ca 2 månader.
Kostnaden är 400 kr/år och förutsätter ett inköp och av router och antenn för 2500 kr inkl. moms.
Frågor kring detta kan ställas till Lars Elmgren – mobil 073- 8207796 eller email enl. ovan.

_____________________________________________________________________________
Tillägg till ”Information nr 3 2018-07-18”

Wifi till alla stugägare på Elinelund och Mossängen !

Några viktiga påpekanden från vår leverantör – El och Data- Installatören:

Inga antenner får monteras inomhus utan de skall monteras med fri sikt utomhus – annars stör de mottagandet för hela området – och ger totalt sämre prestanda.

Det är av stor vikt att antennerna har en stabil montering så att de inte störs av vind och väder – även detta är viktigt för prestandan.

Malmö 2018-07-25

Bästa hälsningar

 

___________________________________________________________________________________
Information nr 3,  2018-07-18

Wifi till alla stugägare på Elinelund och Mossängen!

Vår gemensamma satsning på Wi-Fi är igång sedan dagen före midsommarafton. Vi är i skrivande stund 160 anslutna användare och fri Wifi på dansbana, lekplatser och Föreningshus. Ytterligare ca 50 -100 beställningar ligger i ”pipline”.

Ägarförhållanden och driftansvar

Den ingående kabeln till ”pumpstationen” med idag 1000 Mb/sek ägs och sköts av Bahnhof.

Wifi-systemet med 3 basstationer ägs av föreningarna Elinelund och Mossängen gemensamt.

Basstationer finns vid Elinelunds Föreningshus, Pumpstationen i söder samt på Ladan.

Elinelund ansluter sina antenner till basstationen vid Föreningshuset eller södra Pumpstationen medan Mossängen ansluter till Ladan eller södra Pumpstationen.

Antenn för nedtagning av Wifi-signal ägs av resp. stugägare.

Drift och teknisk support av systemet sköts av El och Data.

Pga sena leveranser och semestertider kommer vidare leveranser och installationer av stugantenner att göras i början på augusti.

OBS! Det är oerhört viktigt att stugantennen alltid är igång (elen är på) då uppdateringar görs automatiskt. Efter semestrarna kommer det att göras mjukvaruuppdatering av all utrustning samt justering/riktning av antenner allt för att förbättra mottagandet.

Det är viktigt att förstå att föreningarna endast är ägare till systemet samt mellanhand vid försäljning av stugantenner (av praktiska skäl). Alla vidare frågor avseende drift och teknik ska ställas till El och Data via mail support@elodata.nu alt på telefon 040-63 02 250.

Vi kommer initialt att ha avstämningsmöten med El o Data. Har Du synpunkter på systemet är Du välkommen att kontakta Sune (Mossängen) eller Lars (Elinelund) så tar vi som ägare denna typ av problem direkt med El och Data.

Vi återkommer löpande med information på hemsidan om t.ex. störningar, uppdatering av antenner etc. Vi har nått målet med vår satsning och nu är det upp till oss själva och leverantören – El och Data, att utveckla och optimera så att all blir nöjda.

Bästa hälsningar

_____________________________________________________________________________________________

20180505
Information om vart vi ligger till angående wifi.

Wifi till alla stugägare på Elinelund och Mossängen !

Vår gemensamma satsning på Wi-Fi fortskrider och kommer att bli klar för drift i slutet av maj. Den fasta kabeln på 1000 Mbit finns nu framdragen till toalett/pumphuset vid dansbanan och kopplas in i mitten av maj. Det är nu bestämt att det blir 4 antenner – en på ladan (finns på plats), en på toalett/pumphus, en vid Elinelunds Föreninghus och en vid den södra pumpstationen i slutet på Elinelundsvägen. Alla dessa installationer skall om möjligt vara klara under maj månad. Då ovanstående är klart är systemet ”i luften” dvs det finns en Wi-fi -signal att hämta hem.

Nästa steg är att få tillgång till mottagarantennen med router som beställts via föreningarna. Det har tyvärr uppstått vissa leveransproblem då utvecklingen inom detta område går mycket snabbt och vi vill ha det senaste på marknaden för bästa möjliga mottagning. Vi kommer att få ca 40 enheter till resp. förening under slutet av maj. Dessa fördelas efter anmälningsordning. Övriga beställda kommer att levereras så snart till-verkaren kan leverera.

Vi beklagar förseningen av mottagarantennen men hoppas Du har förståelse för att leveransproblem kan uppstå vid teknikutveckling och att vi kan få en relativt snabb leverans.

Så fort vi får exakta leveransbesked meddelas Du, betalar Din avgift (om det inte redan gjorts) och hämtar den hos Din förening. De som beställt installation kommer att kontaktas separat.

Det gamla ordspråket gäller – den som väntar på något gott kan aldrig vänta för länge!

____________________________________________________________________________________________

2018
Wifi till alla stugägare på Elinelund och Mossängen – som vill vara med !
avtal wifi

Elinelund/Mossängens koloniföreningar har tillsammans beslutat investera i ett system som möjliggör det för enskild stugägare, att via ett abonnemang hos sin förening, få wifi – både mobilt och med en fast ip-adress för t.ex. larm i egen stuga samt tillgång till wifi på vissa gemensamma platser som festplats, lekplatser mm.

Så här fungerar det:

Föreningarna köper in en lösning som startar i en kommersiell fiberlösning med internet som via ”radiolänk” transporteras via tre höga antenner strategiskt utplacerade (prel. Elinelunds Föreningshus, ladan och en pumpstation) med sändare. Varje kolonist, som är intresserad, anmäler detta till sin förening och tecknar ett abonnemang som innebär köp av mottagare inkl. router samt ett årligt abonnemang.

Mottagaren är liten som en mobiltelefon och ska sitta utomhus ovan hustaket så att den har fri sikt mot sändaren. Från den går en kabel in i stugan till en router som kräver elkontakt. Monterar man själv kostar den ca 2500 kr medan priset inkl. montering blir ca 4000 kr. Det årliga abonnemanget (som är försumbart) betalas år 1 av föreningarna men kommer därefter att faktureras som övriga kostnader. Lösningen ska, om möjligt, vara i drift senast 2018-05-01!

Vad är vitsen?? Den som idag vill ha wifi i sin stuga anskaffar en lösning som årligen kostar från ca 3000 kr och uppåt med förmodligen sämre kapacitet. Vår lösning innebär en initialinvestering enl. ovan som tas av föreningarna gemensamt och ett årligt abonnemang från 2019 som är avsevärt lägre än en egen lösning – vi blir moderna och kostnads-effektiva.

Förutom detta brev kommer det att finnas löpande information med FAQ på våra hemsidor.

Vi bjuder även in till ”Öppet Hus” i denna fråga enl. nedan:

8 februari kl. 18 i Elinelunds Föreningshus

10 februari kl. 11 i Mossängens Föreningshus