Gemensam städdag lördagen 6 maj

DIN hjälp behövs för att rensa upp och snygga till inför sommaren.

Ju fler vi är desto mindre blir arbetsbördan. 😊 Vi börjar kl 10.00 och träffas vid Ladan (innergården).

Efter gemensamma ansträngningar avslutar vi med grillning!

VARFÖR GEMENSAM STÄDNING?

Alla kolonister på Elinelund/Mossängen ansvarar för de gemensamma ytorna enligt arrendeavtalet som tecknats med Malmö Stad och varje år gör Fastighet och gatukontoret en besiktning på vårt område samt lämnar synpunkter på skötseln.

2022 såg vi oss nödsakade att anlita ett företag för att rensa upp längs Elinelundsvägen. Det innebar en hög kostnad för oss och kommer att leda till höjda avgifter om vi behöver ha företag för att sköta våra gemensamma ytor.

På årsmötet kom förslag på att införa städdagar på vår och höst med efterföljande grillning.

Ett bra förslag som också rimmar väl med koloniändamålet – Den sociala gemenskapen!

Välkomna till vårens städdag den 6 maj!