Tidningsutdelning

Tillgång till post. Tidningsbärarna lägger era tidningar i brevlådan 2 maj till 15 sept. Därutöver läggs tidningarna  i  en stor grön låda vid Mossängens Trädgårdshandeln.