Tidningsutdelning och post

Dagstidningar och post

Tidningsutbärning sker till egen postlåda, ring tidningsbärarna för information.
Det finns ingen gemensam brevlåda och man kan inte få eftersändning av egen post till sommarstaden.