Kulturkvällar

Kulturkvällar sommaren 2021.

Viktig info!

  • Befintlig placering av bord får inte ändras.
  • Festplatsens bord är endast avsedda för ElMo´s kolonister med vänner.
  • Egna bord/stolar skall placeras så att det är minst 1 meters avstånd till närmast sittande person/grupp.
  • Undvik trängsel!
  • Respektera och visa hänsyn gentemot varandra!
  • HA KUL OCH NJUT AV KVÄLLARNA!

/Underhållningskommittén

Reservation av bord till underhållningskvällarna sker onsdagen före från kl 18.00.