Nyckelutlåning

Ändrad rutin för nyckellån och inkörning på Elinelund.

 Om man har behov av transport till sin stuga kan man antingen temporärt låna en nyckel eller få in- och utpassering via bommen i anslutning till Mossängens Trädgårdshandel – det senare lämpligt för stugägare på södra delen av området.

Fr.o.m. 1 maj sker all utlåning av nycklar och bomöppning enl. ovan via Mossängens Trädgårdshandel (inte via styrelsemedlemmar) under deras öppethållandetid. Behövs lån längre tid (mer än 5 dagar) kontaktas Hans Nilsson eller Lars Elmgren.

OBS ! Det är alltid stugägare som lånar nyckel – inte entreprenör!!

Inkörning är endast till för transport och bil får ej parkeras innanför grindarna.

Försenad återlämning av nyckel kommer att debiteras med 100 kr/dygn och förkommen nyckel kommer att debiteras med 5000 kr. Fakturering sker från Elinelund.

Under maj månad kommer grindnycklarna att uppgraderas så att alla gamla nycklar blir oanvändbara och ovanstående rutin skall användas vid all nyckel-utlåning. Vi återkommer med exakt datum på hemsida och anslagstavlor då bytet sker. Orsaken till detta är dels att det finns ca 40 nycklar ”på drift” och att det körs oaktsamt i våra gångar.

Vår förhoppning är att denna rutin skall förenkla för alla och att vi kan minska på bilkörningen inne på området. Glöm inte att 10 km/tim gäller!!!

Styrelsen

Kansliöppet för Elinelund

Kansliet på Elinelund kommer vara öppet lördagar kl 9-10 udda veckor under tiden maj-september. Första tidpunkt kommer att vara den 13 maj kl. 9-10

Välkomna !!

Styrelsen