Adressändring

 

Har du flyttat behöver Föreningen och Koloniträdgårdsförbundet veta din nya postadress.

Maila till: elinelund@telia.com och: kansli@koloni.org

I ämnesraden skriver du: Adressändring.

Uppge: Elinelunds sommarstad. Ditt stugnummer samt den nya postadressen. Gärna ditt telefonnummer och e-postadress om du har en sådan.