Avfall och sopor

Tömning av trädgårdstunnorna

Trädgårdstunnorna töms onsdagar jämna veckor – fr.o.m. vecka 10 .

Första tömningen är 10 mars 2021.

Styrelsen Elinelund

tunna

2020-01-30

Det är nu slut med att ställa trädgårdstunnor på våra” torg” längs Linneuspromenaden. Skälet är borttagande av tung trafik på Linneuspromenaden som inte är byggd för lastbilstrafik, stora skador har uppstått av trafiken.

Tunnor skall i fortsättningen ställas ut längs den asfalterade Elinelundsvägen på de ställen som sedan länge använts.

Även den tidigare hämtningen där Elinelund övergår i Mossängen vid Elinelundsvägen grusade förlängning avslutas. (Gröna träförrådet). Dessa tunnor skall nu placeras vid sedan tidigare befintlig plats bredvid trädgårdsaffären.

Ett nytt hämtställe blir mitt emot Bellislunden 11-12 på grustrottoaren.

Hälsningar

Hans Nilsson

______________________________________________________________________________

kretslopps sopor

VA SYD/MATAVFALL

Matavfallssortering!matavfallspåse

Malmö kommun/VA-Syd har beslutat att från och med 1 maj 2015 ska samtliga medlemmar i koloniföreningar i Malmö kommun sortera sitt matavfall.

Matavfallet från ditt kök lägger du i de bruna papperspåsarna som kan hämtas i lådan vid golfbanan. Lägg påsarna i de bruna tunnorna som står längs Elinelundsvägen som töms minst 1 gång/vecka i maj, september och oktober och 2 ggr/v i juni-augusti. Extra tömning sker vid behov.

Här kan du läsa mer om matavfall och hur du sorterar.

Här kan du hämta broschyren ”Avfall på koloni”

VA SYD/TRÄDGÅRDSAVFALL

Trädgårdstunnor

kompost-for-ditt-tradgardsavfall

https://www.coop.se/recept–mat/vardagstips/tradgard/kompost-for-ditt-tradgardsavfall/

Tömning av tunnorna med gröna lock avsedda för trädgårdsavfall.
Logga in på VA SYDS mina sidor så kan du läsa vad som gäller just för dig. Klicka HÄR

Kärlet abonnerar du från VA-Syd. Trädgårdsavfall ska läggas i kärlet och ställas på avsedd plats. Kärlen töms av VA-Syd och får sättas ut tidigast Söndag innan tömningsdag och måste hämtas tillbaka senast Torsdag samma vecka.

VA SYD RESTAVFALL

Restavfall/Sopsortering

Örviga sopor ska läggs i de stora runda kärlen som finns utplacerade längs parkeringen, Elinelundsvägen.

Tidningar, flaskor, batterier mm läggs i uppställda containrar bakom gamla ladan sidan vid gästparkeringen. Byggavfall eller trädgårdsavfall  får ej slängas i dessa!

Vill du få reda på mer om sophämtning och sophantering/ farligt avfall läs mer på SYSAVS hemsida.