Avfall och sopor

Tömning av trädgårdstunnorna

Trädgårdstunnorna töms tisdagar  udda veckor – fr.o.m. vecka 9 .

Sista tömningen för 2023 blir tisdag 49.

Logga in på http://www.vasyd.se  så kan du läsa vad som gäller just för dig.
Där kan du även registrera så att du får en påminnelse dagen innan det är dags för tömning.

Kärlet abonnerar du från VA-Syd. Kolonist betalar själv abonnemanget på trädgårdstunnan. Trädgårdsavfall ska läggas i kärlet och ställas på avsedd plats. Kärlen töms av VA-Syd och får sättas ut tidigast Söndag innan tömningsdag och måste hämtas tillbaka senast Torsdag samma vecka.

______________________________________________________________________________

Matavfall

Matavfallet från ditt kök lägger du i de bruna papperspåsarna som du kan hämta i sandlådan vid ladan intill dansbanan.  Lägg påsarna i de bruna tunnorna som står längs Elinelundsvägen  och Systerbrunnsvägen. Dessa töms minst 1 gång/vecka i maj, september och oktober och 2 ggr/v i juni-augusti. Extra tömning sker vid behov. Det finns även två tunnor vid Systerbrunnsvägen.

______________________________________________________________________________

Källsortering av metall, glas, papp, tidning mm.

Återvinningstation finns vid parkeringen intill gamla fotbollsplanen. Sortera så mycket avfall som är möjligt för att spara miljön och minska föreningens kostnad för restavfall. Byggavfall eller trädgårdsavfall  får ej slängas i dessa! 
Vid återvinningsstationen finns anslag med telefonnummer dit man kan ringa om området ser stökigt ut.

______________________________________________________________________________

Restavfall

Restavfall kastas i de stora delvis nedgrävda molockarna som står utplacerade på området längs Elinelundsvägen samt Systerbrunnsvägen. Varje kolonist har fått kvittera ut en nyckel till den specifika tunna som soporna ska kastas i. Föreningen får en faktura på restavfall som baseras på antal ton sopor som töms. Tänk på att sortera bra så gynnar du både miljön och sparar föreningen en slant.

______________________________________________________________________________

Bunkeflo återvinningscentral

På återvinningscentralen i Bunkeflo som inte ligger så långt ifrån vårt koloniområde kan du lämna elektronik, vitvaror, sorterat grovavfall, farligt avfall mm. De har även återbruk för ex textilier och kläder.
För privatpersoner är det kostnadsfritt att lämna avfall.
Du hittar mer information och öppet tider på Sysavs hemsida.