Trygghetsgruppen

Trygghetsgruppen

Trygghetsgruppen kommer att börja sina tillsynsrunder den 24 oktober. Vanligtvis börjar man vandra den 1 november när området stängs för säsongen men eftersom skolorna har höstlov en vecka tidigare har man bestämt att även tidigarelägga tillsynsrunderna.

Gemensamt skapar vi ett tryggare område under vintertid. Grannsamverkan

Trygghetsgruppen
F.o.m. 1 november går trygghetsgruppen sina bevakningsrundor.

Är Ni på området vintertid, titta gärna till era grannars kolonier på väg till er egen.

Skydda er bättre genom att ta hem elektronik och alkohol samt finare verktyg, detta är mycket stöldbegärligt.
Lås Er grind med vajer eller kedja, det förhindrar inte objudna gäster med det försvårar åtkomligheten.
Upptäcker Ni pågående brott i området: RING 112

ingrip inte handgripligen!
uppge att det är pågående brott.
samtidigt som Ni håller koll på personen.
lämna uppgifter till centralen om vilket håll personen rör sig.
hur han är klädd.
gående, fordon bil eller cykel/moped.

Upptäcker Ni händelser där koloniägaren bör kontaktas (inbrott & skadegörelse) så ringer Ni till  ordförande Hans Nilsson tel: 073-348 32 52, hans.nilsson@elinelund1949.se eller Stefan Swärd (Trygghetsgruppen) tel: 0705-65 63 21 (dagtid).

Har Ni själva varit utsatt för brott? RING och anmäl detta till polisen på telefonr 114 14.

Trygghetsgruppen kommer att gå vid varierande tider ca 20 gånger varje månad. Upptäcker vi skador på någon koloni, kontaktar vi koloniägaren samt styrelsen.

Tar alla ett större ansvar som koloniägare på Elinelund & Mossängens koloniområde, får vi ett tryggare och säkrare område.

Hälsningar,

Trygghetsgruppen,

Stefan Swärd.