Besiktning 2019

Besiktningen 2019 är nu genomförd och alla får ett protokoll i postlådan.
Grunden för vår besiktning är dels kommunens regler (tillämpat efter vårt avtal) och våra, av årsmötet, fastställda ordningsregler. Många har varit helt felfria men en hel del har fått påpekanden av olika slag.

Vi har inte tidigare kommunicerat en tidplan då bristerna inte var kända för oss utan de gör vi nu med ”facit” i hand.

Enklare fel – postlåda på utsida av staket och ogräs i gången – åtgärdat inom en månad.
Klippning av häckar motsv. – åtgärdat inom 2 månader.
Stora jobb – höga häckar/borttagning av träd klart till vattenpåsläpp 2020.

Uppföljning kommer att ske – löpande.

Har ni frågor kring era protokoll – kontakta, för bokning av tid, antingen
Hans Nilsson via SMS 073-3483252 eller Lars Elmgren SMS 073-8207796.
Eftersom vi har upprättat Ditt protokoll är det bättre att Du vänder dig till oss betr. frågor och ev. diskussioner.

Hälsningar / Hans o Lars

Har du fallfrukt som ligger på gräsmattan?

ratta_apple

Just nu är det paradis för råttorna med massa fallfrukt som ligger på gräsmattorna. Hjälp till att minska detta genom att plocka upp fallfrukten och slänga den i den egna trädgårdstunnan.

Har du problem med råttor?
I vissa försäkringar ingår skadedjursbekämpning.  Kontakta ditt försäkringsbolag.

___________________________________________________________________________________________
Så undviker du råttor i din bostad:

Säkerställ att området kring och i fastigheten inte erbjuder alternativa födokällor:

 • Plocka bort fallfrukt från trädgården.
 • Håll rent och se till att sopkärl är väl tillslutna och med lock så att soporna är oåtkomliga för gnagare.
 • Undvik att ha mat för husdjur utomhus. En del av denna husdjursföda innehåller dessutom vitamin K1 vilket är motgiftet till de preparat som är godkända för råttsanering i Sverige.
 • Undvik fågelmatning i trädgården under vinterhalvåret.
 • Ha inte mat framme inomhus som inte förvaras i slutna behållare.

Säkerställ att området kring och i fastigheten inte erbjuder skydd/boplatser:

 • Skär ner buskage och växtlighet som är direkt intill fastigheten då detta erbjuder skydd för gnagare.
 • Städa bort bråte som exempelvis plankor/tegelpannor och annat kring fastigheten som kan erbjuda skydd för gnagare.
 • Se till att portar och dörrar hålls stängda och har en släplist som minimerar att gnagare tar sig in.
 • Se till att springor, håligheter och andra mindre utrymmen tätas för att minimera risken för angrepp av gnagare. Som regel kommer en råtta genom ett hål som är stort som en femkrona.
 • Säkerställ att rör för avlopp och ventilation är tätade när de går in i fastigheten och även mellan olika utrymmen.
 • Dubbelkolla att alla avloppsbrunnar är försedda med galler som är fastmonterade.

 

Källa; Trygg Hansa
https://hemmet.trygghansa.se/skadedjur/problem-med-rattor/sa-undviker-du-rattor-din-bostad/

Grindarna stängda lördag 3/8

grind
Grindarna stängda lördagen den 3/8,

inkörning förbjudet på området mellan kl: 10:30-15:30

Lördagen den 3/8 håller vi grindarna stängda och ingen biltrafik är tillåten inne i gångarna på Elinelund.
Detta med anledning av vårt 70-års firande.
Vi har mycket aktiviteter igång för barnen och för allas säkerhet så får bilen stanna utanför gångarna denna tid.
Tänk även på att respektera koppeltvånget för hund.

Med vänlig hälsning styrelsen

Första hjälpen kurs och kurs i hemberedskap för 72 timmar.

I samarbete med Civilförsvarsförbundet
erbjuder vi i vår två kostnadsfria kurser/föreläsningar.

Första hjälpen med HLR
Kunskaper i första hjälpen och hjärt- lungräddning minskar risken för allvarliga skador och ökar chansen till överlevnad. Här lär du dig grunderna i första hjälpen och HLR.

Måndag 5 augusti kl 18:00-21:00 Elinelunds föreningshus
bandage

 Hemberedskap för minst 72-timmar
Är du förberedd om krisen kommer?

Vad gör du om det blir ett längre strömavbrott?
På denna föreläsning får du grundläggande kunskap i hur du kan stärka din beredskap.

Onsdag 7 augusti kl 18:00-20:00 Elinelunds föreningshus

Obs! Begränsat antal platser.
Vi har 45 platser till hemberedskap och 14 platser till
första hjälpen med HRL.

Anmäl dig senast den 1 augusti.

Vi bjuder på kaffe och kaka under föreläsningarna.

Anmäl dig till elinelund@telia.com eller lägg en lapp i brevlådan vid Elinelunds föreningshus. Uppge namn, antal personer, stugnummer, mejl och telefonnummer.

Sommarscen

I tisdags 23 juli hade vi besök av sommarscen och föreställningen,
OBS! Superviktigt!” av Minna Krook

sommarscen

Bild från föreställningen den 23/7, foto Hans Nilsson

Onsdagen den 31e juli kl 10:00 besöker de oss igen med  ”Allt i loopar” med musikern Knagg
” Vad kan man göra med en loop-pedal, en mikrofon och barnens egna röster? Precis allt, menar sångaren och multiinstrumentalisten Dan Knagg. Här får publiken möta honom allena och från början till slut vara med att forma en improvisationsföreställnings oförutsägbara utveckling. Det blir en lek med ord, rytmer, toner och loopar med kraft att skingra blyghet, väcka nyfikenhet, glädje och förundran över ljudens oändliga universum. Allt kan hända när barn och vuxna bjuds in och påminns om livets loopar som bara går och går, dag för dag och år efter år. Från 4 år.”

Årlig besiktning av stuga och tomt

Det är snart dags för den av kommunen ålagda besiktningen. 2 personer ur styrelsen Hans Nilsson (ordf) och Lars Elmgren (vice ordf) genomför besiktning enl. bif. protokoll med start i juli.

Besiktningen utförs med stöd av kommunens arrendeavtal och av senast årsmöte beslutade ordningsregler och syftet är att alla respekterar fastställda regler så att vi får en för alla kolonister bra och trivsam miljö.

De punkter vi kommer att titta på framgår av protokollet (se bifogad fil nedan).  Ni får det alla i förväg via hemsida och anslagstavla så att ni kan förbereda er och kanske i förväg åtgärda ett och annat.

Alla kommer att få ett skriftligt protokoll för ev. senare uppföljning om genomförda åtgärder.

Styrelsen för Elinelunds Sommarstad!

Besiktningsprotokoll Elinelund 2019

 

Detaljplan Limhamn, Elinegard etapp 2, dp 5618, 155:511.

Elinelund och Mossängen har gemensamt sammanställt en skrivande gällande detaljplaneförslaget Elinegard etapp 2, dp 5618,  utöver det har Elinelund skickat en egen skrivelse.

Du hittar dessa här:

Elinelunds Sommarstad om dp5618

Elinelund och Mossägen om detaljplanen

 

Alla kolonister har som privatpersoner möjlighet att göra en egen skrivelse med synpunkter över detaljplanen, ta gärna tillfället i akt och lämna in dessa till Stadsbyggnadskontoret. Du kan göra detta fram till 22 juni.

Du hittar länkar och information på Malmö Stads hemsida,
https://malmo.se/Service/Bygga-och-bo/Detaljplaner/Pagaende-planarbeten-och-antagna-detaljplaner/5618.html

Detaljplan för Limhamn 155:511 (Elinelund gård etapp 2).

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram förslag till detaljplan för del av fastigheten Limhamn 155:511.
Fram till 22 juni 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Du hittar länkar och information på Malmö Stads hemsida,
https://malmo.se/Service/Bygga-och-bo/Detaljplaner/Pagaende-planarbeten-och-antagna-detaljplaner/5618.html

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt på Malmö Stads hemsida och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Styrelsen har haft ett möte gällande detaljplaneförslaget. Vi kommer att sammanställa våra synpunkter och skicka dessa till Stadsbyggnadskontoret. Vår skrivelse kan du sedan hitta på vår hemsida.

Alla kolonister har som privatpersoner möjlighet att göra en egen skrivelse med synpunkter över detaljplanen, ta gärna tillfället i akt och lämna in dessa till Stadsbyggnadskontoret.

Det har kommit önskemål om att upplåta föreningshuset för kolonister att träffas och tipsa och diskutera synpunkter. Styrelsen kommer inte att hålla i ett möte men om du önskar boka föreningshuset så kontakta Lars Elmgren för lediga tider.