Detaljplan 5621, fastighet Limhamn 150:384.

Detaljplan 5621, fastighet Limhamn 150:384.

Utbyggnaden av fastigheten enl. ovan görs i 3 etapper – etapp 1 som är så gott som genomförd, etapp 2 som just påbörjats och etapp 3 som är i planeringsstadiet.

Förslag till detaljplan Elinelund etapp 3 har av Malmö Stad redovisats för delar av vår styrelse. Beslut om detaljplanen tas om ca 1,5-2 år och byggstart blir om 3-4 år.

Föreningens synpunkter på förslaget kommer att lämnas in 2021-01-31.

Om Du vill titta närmare på förslaget – hittar Du länkar och information om detta på Malmö Stads hemsida (detaljplan Dp 5621).

Vill Du lämna synpunkter på förslaget till styrelsen eller ställa frågor kring planen är Du välkommen att kontakta mig, Lars Elmgren (stf ordförande) på mail lars.elmgren@telia.com.

Styrelsen

Året 2020 går mot sitt slut. Det har varit ett annorlunda år som ställt oss på prov på många sätt. Naturligtvis har detta påverkat alla i samhället och faktiskt i hela världen.

Efter mitt beslut om avgång som ordförande har jag reflekterat över hur snabbt det går med vår ”nygamla” kommunikation, 2020 blev det år då det digitala samtalet verkligen fick genomslag.

Fler än jag har säkert insett att det skrivna ordet innebär fler missförstånd eftersom tolkningen av det skrivna alltid ligger hos mottagaren. Året för mig har inneburit många uppdrag för bl.a. Missing people, diskussioner med Malmö Stad (koloniföreningens uppdragsgivare) gällande vårt område, ibland bra och ibland mindre bra. Föreningens uppdrag från Malmö Stad har genererat ett fåtal konflikter med kolonister. Gemensamt för alla är att de varit energikrävande.
 Naturligtvis finns det också glädjeämnen, dotterns hemkomst efter många år av utlandsboende med sin familj, många trevliga samtal med er kolonister och vår grannförening. Men trots allt har risken för Coronasmitta har hela tiden funnits och den ökade inför julen.

Sinnet rinner ibland över och så blev det även för mig. Under senhösten uppkom ett behov av stöttning inom familjen, jag har haft många funderingar på hur det ska gå att kombinera med uppdraget som ordförande.

En självvald isolering för att undvika sprida eventuell smitta efter ett uppdrag för Missing People, blev den utlösande faktorn tillsammans med ett snabbt beslut och ett inlägg på sociala medier. Inlägget startade en storm i ett vattenglas och det blev droppen som kom bägaren att rinna över. Vi har inom styrelsen haft ett mycket bra möte med framåtriktad diskussion kring den uppkomna situationen.

Det kändes mycket bra men jag står fast vid mitt beslut att avgå. Familjen får gå först! Ni kommer framöver ändå att få se mig bakom gräsklipparen eller häcksaxen.

Jag kommer att stå till föreningens förfogande vid behov! Jag tackar för mig och önskar oss alla Ett Riktigt Gott Nytt År!

Hans Nilsson

Årsmöte torsdagen den 22/10

För dig som önskar följa årsmötet på distans.

För att kunna följa årsmötet via YouTube kan du från din dator, surfplatta eller mobiltelefon klicka på länken https://youtu.be/yRCNt-AEiC8
Det går även bra att starta YouTube som app eller webbsida och söka på ”Årsmöte 2020 Elinelunds Sommarstad”.
Om du har en smart TV eller Apple TV med YouTube kan du starta YouTube och söka på ”Årsmöte 2020 Elinelunds Sommarstad”.