Ny informationskanal via Facebook – Elinelunds Sommarstad.

Facebook – gruppen är till för dig som har kolonistuga på Elinelunds Sommarstad och öppnas 2021-05-01. 

Här lägger styrelsen upp info och annat matnyttigt som berör dig som kolonist på Elinelund.

Sidan är till för att vi ska kunna ge dig snabb och viktig information, därför är det endast styrelsen som kan göra inlägg i denna grupp. 

Har du frågor, tips eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta någon i styrelsen via mejl, SMS eller telefon. 

Kontaktuppgifter till styrelsen (och vem du kontaktar om vad) hittar du på vår hemsida: 

www.elinelundssommarstad.se (där klickar du på ”om oss” och sen styrelse och kontakt).

Bli medlem genom att söka upp vår nya Facebooksida – Elinelunds Sommarstad.

Glöm inte att utöver denna Facebooksida även surfa in på vår hemsida eller titta på anslagstavlorna ute på kolonin. 

Styrelsen

Vad kan jag slänga i toaletten?

I Media har den senaste tiden uppmärksammats att det under Coronaåret spolats ner både ansiktsmasker och plasthandskar i avloppen!!!

                    Vad kan jag slänga i toaletten?

I toaletten skall endast kiss, bajs och toalettpapper spolas ner. En bra idé är att ha en sophink på toaletten till annat. I vasken spolar du bara ner diskvatten och drycker. Torka av matfettet från stekpannan med hushållspapper och lägg i matavfalls påsen. Du har väl läst om fettproppen i London?


Vi öppnar vattnet den 1 april och avloppet är vår gemensamma tillgång. Skulle ett haveri inträffa, kommer vi att behöva stänga av vattentillförseln på hela området tills det går att laga/byta havererade pumpar. Det kan ta upp till en vecka beroende på reservdelstillgång och belastning på våra entreprenörer. Ett haveri innebär därutöver onödiga kostnader och olägenheter för alla kolonister på vårt område. Blir det stopp får vi hämta vatten vid pumphuset-festplatsen. För att undvika driftsstopp måste ALLA hjälpas åt och använda vårt avlopp till vad det är avsett till. Med hopp om en glädjefylld säsong önskar styrelserna på Elinelund och Mossängen er välkomna tillbaka till vårt sommarnöje.
 
https://www.vasyd.se/Artiklar/Spola-ratt finns mer information.

Information inför våröppningen!

    

Årsmöte

Röstning i årsmötet pågår och avslutas den 25 mar kl. 24.00. Vill Du vara med – lämna in din röst snarast!

Vårfaktura

Fakturan förfaller 2021-03-30. Betala i tid annars riskerar Du en dyrbar vattenavstängning.

Vattenöppning

Årets vattenöppning sker den 1 april kl. 10. Med tanke på de köldknäppar som varit, är det bra om Du kan öppna Ditt vatten denna dag då vi har stödresurser på plats.

Parkering

På långfredags fm. 2 april lämnas P-bevisen ut i resp. postlåda. Den som önskar flera p-bevis ( 50 kr) eller diskutera kö-problem – kontakta Hans Nilsson (073-3483252 eller hans.nilssonma7@gmail.com). Regler för parkering finns uppdaterade på hemsidan och anslagstavlor.

OBS ! Parkering är endast tillåten på markerade platser vid Elinelundsvägen och bakom ladan.

Farthinder

Farthinder har/kommer att installeras på Elinelundsvägen och Linneuspromenaden. Syftet med detta är att vi, genom detta, hoppas sänka hastigheten på alla fordon så att vi slipper framtida olyckor.

Kansliöppet

P.g.a. pågående pandemi kommer kansliet att vara stängt t.v. Har Du frågor eller behöver hjälp är Du välkommen att kontakta ordförande Lars Elmgren 073- 8207796 alt lars.elmgren@telia.com .

Grindar

Grindöppet långfredag – annandagpåsk kl. 9 -18, därefter ny kod.

Välkommen till vattenöppningen och den kommande säsongen!!

Styrelsen/Lars Elmgren

Bestämmelser för Parkering inom Elinelunds Koloniområde.

Alla markerade parkeringar inom ELMO-s område är förhyrda för kolonister året om. Parkering på ej markerad plats är ej tillåten.

Tiden 15 april till 15 september kan kolonist få tillgång till förhyrd plats genom tillstånd från resp. förening och betala 300 kr per säsong. All annan tid är det tillåtet för kolonist att parkera på markerad plats. Extra p-bevis kan köpas för 50 kr.

Utlämnat parkeringsbevis gäller hela året och ska finns synligt i framrutan.

Tiden 16 september till 14 april är det tillåtet för kolonist att fritt nyttja markerade platser runt Ladan samt innanför bommarna (vintergrindnyckel krävs) förutsatt att giltigt parkeringsbevis finns.

Har någon parkerat på Din anvisade betalda plats kan Du kontakta P-Malmö (info på baksidan av P-bevis). Dock kan P-Malmö alltid anlitas för felparkering på ej markerad plats.

P-platserna vid Elinelunds Föreningshus är reserverade för gäster till Elinelunds Föreningshus. Överträdelse kommer att beivras. Särskilt P-bevis krävs.

Det är förbjuden parkering längs trädallén på Elinelundsvägen.

Ej behöriga fordon (inkl. avställda fordon och fordon utan giltigt P-bevis) kommer att anmälas till P-Malmö för borttransport.

Köhantering
Då man köper koloni hamnar man sist i kön dvs vid Ladan. Man kan genom anmälan till styrelsen stå på kö till plats närmare stugan. Kriterium för upp-flyttning i kötid är köpedatum.

Malmö 2021-03 20

Styrelsen/Lars Elmgren

Ordförande

VÄLKOMMEN TILL KOLONISÄSONGEN 2021

Här vill vi i styrelsen dela VIKTIG och matnyttig information till er.   

Först den viktiga infon: Den gäller DIN vattenledning! Februari månad bjöd på vackra, kalla vinterdagar. Det kan innebära att vattenledningen eller anordningar på den tagit skada och frusit sönder. För att undvika otrevliga vattenskador och onödiga kostnader är det av vikt att du är på plats när vattnet släpps på den 1 april!!

Om du har frågor eller funderingar kring detta– tveka inte att   kontakta någon av oss i styrelsen. Namn, mailadress och telefonnummer finns på hemsida och anslagstavlor.

Så till en NYHET inför 2021. – Vi kommer att lansera en Facebooksida för att styrelsen snabbt ska kunna nå ut till er kolonister med information av olika slag. Sidan är under uppbyggnad och mer info kommer framöver.

Vi vill PÅMINNA dig – om du inte har ritningar över din VA-installation, så kontakta styrelsen. Har en ritning lämnats till styrelsen i samband med installation, kan du få en kopia på den. Finns det ingen ritning, måste Du rita in ledningarnas läge på ett underlag. Underlaget kan du också få genom att kontakta styrelsen.

Till slut; Uppdatera dig inför årets säsong på Elinelunds Sommarstads hemsida. Det är HÄR du hittar information om det mesta du behöver veta inför kolonisäsongen. Saknar du något? Kontakta styrelsen, så åtgärdar vi.

Trevlig sommar önskar styrelsen!