Rutin för nyckelutlåning och grindöppning

nyckel

För att temporärt låna en grindnyckel vänd dig till Mossängens Trädgårdshandel under deras öppettider. Behöver du låna nyckeln under en period längre än 3 dagar kontakta Hans Nilsson eller Lars Elmgren.

Naturligtvis lånar du nyckeln när du behöver transportera tyngre material.  Det är du som koloniägare som ansvarar för nycklarna. Försenad återlämning av nyckel kommer att debiteras med 100 kr/dygn och förkommen nyckel  med 5000 kr. Fakturering sker från Elinelund.

Väl inne på området håller du max hastigheten på 10 km/h och respekterar att det är förbjudet att parkera bilen innanför grindarna. Visa hänsyn!

Under April-och majmånad kommer bommarna/grindarna in till koloniområdet hållas öppnade varje lördag mellan 9-16.

med vänlig hälsning/Styrelsen

 

 

Glad Påsk! vatten och grindarna

Glad-påsk

GLAD PÅSK !

Vi öppnar vinterbommarna för säsongen på långfredagen.

Grindarna till Elinelund Sommarstads Koloniområde kommer att vara öppna hela Påskhelgen från långfredag till annandag Påsk  från kl 8 till kl 18!!

Vatten kan hämtas, fr.o.m. långfredagen, på gaveln av pumphuset (festplatsen) samt  baksidan Elinelunds Föreningshus.

GLÖM INTE !!!  Vattenpåsättning  3 april kl. 10.00

                                                                              Hälsningar /Styrelsen

Det som inte får hända har hänt igen!

Brev från ordföranden:
Jag har beställt av vår leverantör NOX att fakturan ska vara adressbärare för 2018 års underlag och kallelse till vårt årsmöte den 20 mars.
Inlämning av underlaget till mötet skedde i god tid och faktureringen kördes
den 28 februari med en tanke att allt skulle gå ut den 1 mars.
Så blev inte fallet p.g.a. tekniska problem hos NOX och en försening uppstod så försändelsen kommer i dagarna.
I samband med utskicket ”lyckades” de att skicka med fel fil dvs 2017 års istället för den nya för 2018 – oförlåtligt. NOX kommer nu snarast att skicka ut 2018 års fil i separat brev. Den försening som uppstått gör att vi måste senarelägga årsmötet så att vi kan leva upp till stadgarna. Jag återkommer snarast via mail och brev om ev. ny lokal och ny tid.
Det utsända materialet för 2018 är dock det korrekta.
Beklagar ovanstående men smarta lösningar är bra om dom fungerar men ibland ställer dom till det.
Hälsningar ////Lars