Styrelsen och Kontakt

 

Ordförande

Hans Nilsson, Parkering
tel: 0733 483252 hans.nilssonma7@comhem.se

Ledamöter

Lars Elmgren, Ekonomi
tel: 0738 207796 lars.elmgren@telia.com

Peter Hultberg Kruuse, Bygglov
tel: 0733 152700 ph.hultberg@gmail.com

Marie Stjernfeldt, Kansli, admin
tel: 0762 812100  info@mmm-productions.com

Annica Lindh, VA-ansvarig
tel: 0709 576787 annica.lindh@gmail.com

 

Suppleanter

Jan Petersson
tel: 0706 984749 janpetersson8gmail.com

Anders Prahl
tel: 0721-553045 prahl55@gmail.com

Louise Ewaldh
tel 0708-977579 louiseewaldh@hotmail.com

 

Maila eller ring gärna till oss!

 

Kansliöppet 2019

Lördagar klockan 10-11 udda veckor med start 11 maj –  31 augusti.