Styrelsen och Kontakt

Kontaktuppgifter styrelse Elinelund Sommarstad 2023      
        Mejla styrelsen ta adressen nedan och efter @ tecknet, lägg till elinelund1949.se      
Namn Roll Stuga  Telefon Mailadress  
Annica Lindh Ordförande/VA 95 070-957 67 87  annica.lindh@  
Peter Hansson Vice ordförande/parkering 40 070-365 39 00 peter.hansson@  
Per Engström Kassör, uthyrning föreningshuset 234 070-913 50 51 per.engstrom@  
Peter Hultberg Bygglov 265 073-315 27 00 peter.hultberg@  
Yvonne Lundell Sekreterare/miljögruppen 88 070-511 23 55 yvonne.lundell@  
Birgitta Tügel Vice sekreterare, Nycklar 20  072-262 60 90 birgitta.tugel@  
Marie Stjernfeldt Kommunikation & IT 45 076-281 21 00
marie.stjernfeldt@
 
Jonas Gustafsson Suppleant 176 070-889 92 32
jonas.gustafsson@
 
Annelie Eskilsson Suppleant 26 073-390 61 18 annelie.eskilsson@  
Agneta Hansson  Suppleant     agneta.hansson@  
Roland Klarr Suppleant     roland.klarr@  
Valberedning          
Matts Ramstorp Ordförande, sammankallande 18 070-813 05 65 matts@biotekpro.se  
Silvana C Kjaer Ledamot 240  070-510 20 06 silvanaco@hotmail.com  
Eva Lindgren Ledamot 5 070-750 13 89 evalindgren29@gmail.com