Styrelsen och Kontakt

 

Ordförande

Hans Nilsson, Parkering
tel: 0733 483252 hans.nilssonma7@comhem.se

Ledamöter

Lars Elmgren, Ekonomi
tel: 0738 207796 lars.elmgren@telia.com

Peter Hultberg Kruuse, Bygglov
tel: 0733 152700 ph.hultberg@gmail.com

Marie Stjernfeldt, Kansli, admin
tel: 0762 812100  info@mmm-productions.com

Annica Lindh, VA-ansvarig
tel: 0709 576787 annica.lindh@gmail.com

 

Suppleanter

Anders Prahl
tel: 0721-553045 prahl55@gmail.com

Louise Ewaldh
tel 0708-977579 louiseewaldh@hotmail.com

Maila eller ring gärna till oss!

Kansliöppet hos Elinelinds Sommarstad 2020
 
Pga rådande Coronavarningar ställer vi in årets planerade kansliöppet (lördagar i udda vecka kl 9-10).
Har Du frågor eller ärenden av allmän karaktär är Du välkommen att kontakta Hans Nilsson 073-348 32 52
eller Lars Elmgren 073-820 77 96. Gäller ärendet bygglov etc kontaktar Du Peter Hultberg-Kruuse 073-315 27 00.
Styrelsen