Styrelsen och Kontakt

Kontaktuppgifter styrelse Elinelund Sommarstad 2021      
        Mejla styrelsen ta adressen nedan och efter @ tecknet, lägg till elinelund1949.se      
Namn Roll Stuga  Telefon Mailadress  
Ordförande  
Annica Lindh Vice ordf./ VA 95 070-957 6787 annica.lindh@  
Per Engström Kassör 234 070-9135051 per.engstrom@  
Peter Hultberg Bygglov 265 073-315 2700 peter.hultberg@  
Marie Stjernfelt Kansli/admin 45 076-281 2100 marie.stjernfelt@  
Anders Prahl Nycklar, Parkering 86 072-155 3045 anders.prahl@  
Birgitta Tügel Suppleant 20 072-2626090 birgitta.tugel@  
Yvonne Lundell Suppleant 88 070-511 2355 yvonne.lundell@  
           
           
Valberedning          
Matts Ramstorp Ordförande 18 070-813 0565 matts@biotekpro.se  
Silvana C Kjaer Ledamot 240 070-510 2006 silvanaco@hotmail.com  
Peter Hansson Ledamot 40 070-365 3900 pether.hanzzon@telia.com