Styrelsen och Kontakt

Kontaktuppgifter styrelse Elinelund Sommarstad 2022      
        Mejla styrelsen ta adressen nedan och efter @ tecknet, lägg till elinelund1949.se      
Namn Roll Stuga  Telefon Mailadress  
           
Annica Lindh Vice ordf./ VA/ Parkering 95 070-957 67 87 annica.lindh@  
Per Engström Kassör, uthyrning föreningshuset 234 070-913 50 51 per.engstrom@  
Peter Hultberg Bygglov 265 073-315 27 00 peter.hultberg@  
Marie Stjernfeldt Sekreterare, Kommunikation & IT 45 076-281 21 00 marie.stjernfeldt@  
Birgitta Tügel Vice sekreterare, Nycklar 20  072-262 60 90 birgitta.tugel@  
Peter Hansson Wifi 40 070-365 39 00 peter.hansson@  
Yvonne Lundell Suppleant/ Miljögruppen 88 070-511 23 55 yvonne.lundell@  
Nino Copelj Suppleant 124 073- 629 14 41 nino.copelj@  
Jonas Gustafsson Suppleant 176 070-889 92 32 jonas.gustafsson@  
Annelie Eskilsson Suppleant 26 073-390 61 18 annelie.eskilsson@  
Valberedning          
Matts Ramstorp Ordförande, sammankallande 18 070-813 05 65 matts@biotekpro.se  
Silvana C Kjaer Ledamot 240  070-510 20 06 silvanaco@hotmail.com  
Eva Lindgren Ledamot 5 070-750 13 89 evalindgren29@gmail.com