Höstmöte 2022

elinelundssommarstad

Höstmöte 2022

Motion till höstmötet?

Här kommer en liten påminnelse om att motioner till vårt höstmöte
ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 augusti.

Lämna din motion i föreningens brevlåda vid föreningshuset eller mejla
den till oss på elinelund@telia.com

Höstmötet kommer att vara innan oktober månads utgång.
Vi återkommer med exakt datum längre fram.

/Styrelsen