Vårens årsmöte 2019

Uppdaterad 20181121

elinelundssommarstad.jpg

Årsmöte
Vårens årsmöte äger rum den 28 mars kl. 19 på Limhamns Folkets hus. Dagordning läggs ut i början avr februari. Motioner till detta årsmöte ska vara styrelsen tillhanda (via mail eller brev) senast 2019-02-28.

___________________________________________________________________________________________