Valberedningen

Valberedningens uppgifter
En valberedning står direkt under föreningens medlemmar men inte under föreningens styrelse. Vilka som ska sitta i valberedningen väljs av medlemmarna på årsmötet.
Valberedningen jobbar främst med att ge förslag till nya förtroendevalda i föreningen, både till poster i styrelsen såväl som till revisorsposterna. En annan viktig uppgift är att undersöka hur styrelsen fungerar, både genom samtal med styrelsemedlemmarna och genom att ta del av föreningsmedlemmarnas synpunkter på verksamheten.

Det är även viktigt att valberedningen får möjlighet att delta på styrelsemöten och annan verksamhet i föreningen för att kunna bilda sig en uppfattning om hur arbetet fungerar och vilka kompetenser som behövs hos nya förtroendevalda. Insyn i verksamheten är en förutsättning för att en valberedning ska kunna fullfölja ett professionellt uppdrag.

I månadsskiftet januari/februari kommer nomineringsblanketten att skickas ut till alla medlemmar. Valberedningen har som önskemål att få in nomineringar i god tid innan årsmöte så att vi ska få möjlighet att träffa de som blir nominerade och för att sätta samman ett förslag till styrelse. Du som medlem kan naturligtvis nominera fram till och under årsmötet men det underlättar vårt arbete om vi fått in nomineringarna i förväg
Viktigt att tänka på inför nomineringsprocessen är:
Det går att nominera sig själv eller annan medlem.
För att vara giltig måste nomineringen vara underskriven med både ditt eget namn och stugnummer och, om annan nomineras, dennes namn och stugnummer.
Den nominerade måste vara tillfrågad och ha accepterat att nomineras.

Efter sista datum för inskickande av nomineringsblankett kommer valberedningen att intervjua alla nominerade. Valberedningen kommer även att intervjua alla föreningens förtroendevalda för att få ytterligare uppfattning om hur arbetet i styrelsen fungerar och undersöka vilka av de förtroendevalda vars nomineringstid går ut inför nästa mandatperiod som ställer upp för omval.
Dessa intervjuer används sedan som underlag till valberedningen förslag på styrelse som sedan presenteras på årsmötet.
Vi i Valberedningen:
-Agneta Hansson (sammankallande)

tel: 0708 808122 e-mail: agnetal75@hotmail.com

-Mats Ramstorp

tel: 0708130565  e-mail: matts@biotekpro.se

-Marta Malmsten

tel: 0706 708719 e-mail: marta.malmsten@gmail.com