Valberedningen

Valberedning saknas för verksamhetsåret.
Styrelsen fick i uppdrag att ordna eventuella kandidater.
Är du intresserad att sitta i valberedningen, kontakta styrelsen.