Årsmöte vår och höst 2020

elinelundssommarstad

Handlingar årsmöte 2020 vår och höst.
Årsmötet är på Hyllie park – torsdagen den 22/10 kl 19:00.
Mötet kommer också att streamas  och sändas på YouTube.

För att kunna följa årsmötet via YouTube kan du från din dator, surfplatta eller mobiltelefon klicka på länken https://youtu.be/yRCNt-AEiC8
Det går även bra att starta YouTube som app eller webbsida och söka på ”Årsmöte 2020 Elinelunds Sommarstad”.
Om du har en smart TV eller Apple TV med YouTube kan du starta YouTube och söka på ”Årsmöte 2020 Elinelunds Sommarstad”.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Mötesplatsen Hyllie Park – torsdagen den 22 oktober 2020 kl 1900.

  • En person per stuga får närvara/delta
  • Anmälan i förväg

Obs! För att kunna planera detta krävs att vi får Din anmälan senast den 20 september, via mejl elinelund@telia.com, SMS 0738207796 eller en lapp i brevlådan vid föreningshuset.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 22 september.
__________________________________________________________________________

Uppdatering 18 mars, angående årsmöte 2020.
Styrelsen för Elinelund Sommarstad har med anledning av läget med Covid-19 (Corona) beslutat att ställa in årsmötet den 26 mars och skjuta det på framtiden. I nuläget har vi inget nytt datum klart utan vi kommer att följa utvecklingen av Covid-19 och hälsomyndighetens rekommendationer kring det och återkomma med ett datum längre fram när det lugnat ner sig.

Styrelsen

Elinelund Sommarstad Koloniförening

Handlingar årsmöte vår 2020

ÅRSMÖTE 2020
Tid: Torsdagen den 26 mars 2020 kl. 19.00 – kaffe från 18.30

Plats: Hyllie Park – Mötesplatsen (Elinelundsvägen 55 D)
Agenda
§
1 Mötets öppnande.
§
2 Fastställande av dagordning
§
3 Fastställa röstlängd
§
4 Val av ordförande att leda mötet
§
5 Val av protokollförare
§
6 Val av 2 justerare tillika rösträknare
§
7 Fråga om kallelse skett i behörig ordning
§ 
8 Verksamhetsberättelse, RR och BR
§ 
9 Fastställa RR
§
10 Fastställa BR
§ 
11 Revisionsberättelse
§
12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
§
13 Beslut om året resultat enl. fastställd BR
§
14 Fastställa ordningsföreskrifter – tekniska ändringar
§
15 Inlämnade motioner
1.
Laddning av el-hybridbilar
2. H
astighetsnedsättning på Linneuspromenaden
3.
Missvisande ordval
4.
Bordlagd motion trädhöjder/ordningsregler
§
16 Mötets avslutning
§ 
Information nya regler bygglov mm

Övriga frågor

Välkommen !!!   Styrelsen

OBS ! Vattenpåsättning onsdag 1 april kl. 10 – var gärna på plats!

           Utdelning P-bevis 4 april kl . 9-11, 14/4 kl 18-20 – F-huset!