Vatten och avlopp

Vattenavstängning 2021

Fredagen den 29/10 kl 10:00 stänger vi av vattnet för denna säsong.
Även molokarna låses och matavfallskärlen tas bort.
Vintergrindarna låses.

Tänk på att även under vintern hålla gångar och tomter fina.
För att undvika skadedjur rensa fallfrukt mm och lämna inget bråte liggandes.

För de som har trädgårdstunna fortsätter de att tömmas till vecka 50.
Du kan alltid se datum på när tömning är när du loggar in på VA-syd.

Hamtning tradgardsavfall (vasyd.se)

_______________________________________________________________________________

I Media har den senaste tiden uppmärksammats att det under Coronaåret spolats ner både ansiktsmasker och plasthandskar i avloppen!!!

                    Vad kan jag slänga i toaletten?

I toaletten skall endast kiss, bajs och toalettpapper spolas ner. En bra idé är att ha en sophink på toaletten till annat. I vasken spolar du bara ner diskvatten och drycker. Torka av matfettet från stekpannan med hushållspapper och lägg i matavfalls påsen. Du har väl läst om fettproppen i London?

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är bild_vatten_.jpg

Vi öppnar vattnet den 1 april och avloppet är vår gemensamma tillgång. Skulle ett haveri inträffa, kommer vi att behöva stänga av vattentillförseln på hela området tills det går att laga/byta havererade pumpar. Det kan ta upp till en vecka beroende på reservdelstillgång och belastning på våra entreprenörer. Ett haveri innebär därutöver onödiga kostnader och olägenheter för alla kolonister på vårt område. Blir det stopp får vi hämta vatten vid pumphuset-festplatsen. För att undvika driftsstopp måste ALLA hjälpas åt och använda vårt avlopp till vad det är avsett till. Med hopp om en glädjefylld säsong önskar styrelserna på Elinelund och Mossängen er välkomna tillbaka till vårt sommarnöje.

https://www.vasyd.se/Artiklar/Spola-ratt finns mer information.

____________________________________________________________________________________________________________

Vattnet på området är avstängt under vinterhalvåret, mellan 1 november – 31 mars. Sophämtning sker varannan vecka maj till september. Trädgårdsavfall töms nästan året om (se ditt avtal på Va-syd för exakta datum), dock måste man ställa ut sitt kärl vid särskild uppsamlingsplats, se anslagstavlorna för mer information. Vattnet till hela området stängs av sista vardagen i oktober och sätts på första vardagen i april varje år. Vattenpåsläpp 2021, är den 1 april kl 10:00. Var gärna på plats när vattnet sätts på.

OBS! En bra idé är att efter avstängningen tömma vattensytemet för att minska risken för frostskador under vintern. Vid påsättning av vattnet bör man kontrollera så kranar och ledningar är hela.

Ni som använder snålspolande toaletter bör emellanåt skölja toaletten med full spolning för att undvika stopp i avloppsrören.

Bevattning
Vid bevattning med slang får kolonier med jämna nummer vattna på dagar med jämna datum och kolonier med udda nummer på udda datum under tiden 1 juni – 31 augusti. Vattning är förbjuden mellan kl. 06.00-18.00 alla dagar.

Stopp i avlopp inom stugtomt
Kolonist kontaktar VA-ansvarig i respektive förening
Ansvarig gör en koll i första hand på tomten i spolbrunn (110 mm med svart lock) om sådan finns. Finns där en vattenspegel i botten?
Titta i grannes spolbrunn (110 mm med svart lock) finns vattenspegel i denna?
Om ingen vattenspegel finns i spolbrunn, kontrollera brunnar nedströms och uppströms i första hand i gångbana, rinner avloppsvatten normalt finns avloppsstoppet inom kolonistens tomt.
Vissa kolonier har WC, Dusch och tvättmaskin i friggebod/förråd i bortre delen av tomten med en lång avloppsledning till tomtgräns mot gångbana och i vissa fall finns det ingen spolbrunn i närheten av stugans tomtgräns. En åtgärd för att kontrollera om avloppsstoppet finns på den långa ledningen är att spola i köksvasken med fullt tryck. Rinner vattnet undan finns stoppet längre upp inom tomten.
Kolonister får själv i dessa lägen bekosta och ringa spolfirma.
Konstateras stopp i brunnar i gångbanor är det föreningen som bekostar och ringer spolfirma.
I de fall kolonister beställer spolning utan att först kontakta ansvariga i föreningen, är det kolonist en som bekostar fakturan/ åtgärden.

Några allmänna skötselråd för VA-anläggning på tomt
Underhåll av VA-ledningar på kolonitomten ansvarar kolonisten för. Kontrollera ledningarna så att inte rötter från närliggande träd tagit sig in i ledningen eller att sten och grus samlats i ledningen. Detta kan vara början till ett stopp.
Tänk på vad du spolar ut i dina ledningar. Fett, matolja stelnar kvickt och blir hårda klumpar som sätter igen ledningarna , samt är även gynnsamt för råttor.
Hår, våtservetter, tops och bomullstussar hör hemma i sophinken där de inte orsakar stopp i avloppet.
På vasyd.se finns mer matnyttig information om dina vatten- och avloppsinstallationer samt frågor som gäller klimatanpassning av din trädgård och frågor kring avfall.

http://www.vasyd.se/Artiklar/Sjalvservice/Informationsmaterial-om-Vatten-och-avlopp