Vatten och avlopp

Välkomna alla kolonister till ny kolonisäsong 2023!

Nu är det äntligen snart dags för en ny härlig kolonisäsong på vårt fina område.
Den 3 april kommer vattnet att släppas på med början kl 10.00
OCH då är det viktigt att för dig att kontrollera DIN vattenledning!
Vi har haft några kalla nätter före jul och det kan fortfarande finnas risk för både snö och kalla nätter.
Frysgrader och kyla kan innebära skador på vattenledningar eller anordningar på dessa.
För att undvika otrevliga vattenskador och onödiga kostnader är det av vikt att du är på plats om
du har möjlighet när vattnet släpps på den 3 april!
Har du inte möjlighet att vara på plats så prata med någon granne som kanske kan vara behjälplig.

KOM IHÅG att i god tid se till att din avstängningsventil verkligen är i stängt läge och att den verkar
fungera!
Om du har frågor eller funderingar kring detta– tveka inte att kontakta någon av oss i styrelsen.

_____________________________________________________________________
När vi stänger för säsongen i slutet av oktober stängs vatten, avfallskärl och vinterbommar.

VIKTIG information inför stängningen: – Låt din avstängningsventil stå öppen! Vattenledningssystemet skall tömmas så du kan stänga avstängningsventilen senare.

Gör gärna en extra koll av din installation – finns det läckande blandare eller toaletter? Sätt upp på listan att åtgärda om du inte gör det meddetsamma.

Det finns pengar att spara för både oss och miljön och vi sparar dessutom på vårt viktigaste LIVSMEDEL, dricksvatten!

På https://www.vasyd.se/Artiklar/Spola-ratt finns mer information.