Vatten och avlopp

Vattenöppning 2021
Årets vattenöppning äger rum på skärtorsdagen den 1 april med start kl 10.00. Med tanke på den kalla vinter vi haft är det bra om man kan närvara. Glöm inte att stänga alla kranar! 3 personer från Föreningen kommer att vara närvarande och hjälpa till vid problem: Lars Elmgren, Anders Prahl och Hans Nilsson.

Styrelsen

____________________________________________________________

Vattenavstängning 2020.

Vattnet stängs av fredagen den 30/10 kl 10:00.
Även vintergrindarna och mollockarna stängs.

________________________________________________________________

Vattnet på området är avstängt under vinterhalvåret, mellan 1 november – 31 mars. Sophämtning sker varannan vecka maj till september. Trädgårdsavfall töms nästan året om (se ditt avtal på Va-syd för exakta datum), dock måste man ställa ut sitt kärl vid särskild uppsamlingsplats, se anslagstavlorna för mer information. Vattnet till hela området stängs av sista vardagen i oktober och sätts på första vardagen i april varje år. Vattenpåsläpp 2021, är den 1 april kl 10:00. Var gärna på plats när vattnet sätts på.

OBS! En bra idé är att efter avstängningen tömma vattensytemet för att minska risken för frostskador under vintern. Vid påsättning av vattnet bör man kontrollera så kranar och ledningar är hela.

Ni som använder snålspolande toaletter bör emellanåt skölja toaletten med full spolning för att undvika stopp i avloppsrören.

Bevattning
Vid bevattning med slang får kolonier med jämna nummer vattna på dagar med jämna datum och kolonier med udda nummer på udda datum under tiden 1 juni – 31 augusti. Vattning är förbjuden mellan kl. 06.00-18.00 alla dagar.

Stopp i avlopp inom stugtomt
Kolonist kontaktar VA-ansvarig i respektive förening
Ansvarig gör en koll i första hand på tomten i spolbrunn (110 mm med svart lock) om sådan finns. Finns där en vattenspegel i botten?
Titta i grannes spolbrunn (110 mm med svart lock) finns vattenspegel i denna?
Om ingen vattenspegel finns i spolbrunn, kontrollera brunnar nedströms och uppströms i första hand i gångbana, rinner avloppsvatten normalt finns avloppsstoppet inom kolonistens tomt.
Vissa kolonier har WC, Dusch och tvättmaskin i friggebod/förråd i bortre delen av tomten med en lång avloppsledning till tomtgräns mot gångbana och i vissa fall finns det ingen spolbrunn i närheten av stugans tomtgräns. En åtgärd för att kontrollera om avloppsstoppet finns på den långa ledningen är att spola i köksvasken med fullt tryck. Rinner vattnet undan finns stoppet längre upp inom tomten.
Kolonister får själv i dessa lägen bekosta och ringa spolfirma.
Konstateras stopp i brunnar i gångbanor är det föreningen som bekostar och ringer spolfirma.
I de fall kolonister beställer spolning utan att först kontakta ansvariga i föreningen, är det kolonist en som bekostar fakturan/ åtgärden.

Några allmänna skötselråd för VA-anläggning på tomt
Underhåll av VA-ledningar på kolonitomten ansvarar kolonisten för. Kontrollera ledningarna så att inte rötter från närliggande träd tagit sig in i ledningen eller att sten och grus samlats i ledningen. Detta kan vara början till ett stopp.
Tänk på vad du spolar ut i dina ledningar. Fett, matolja stelnar kvickt och blir hårda klumpar som sätter igen ledningarna , samt är även gynnsamt för råttor.
Hår, våtservetter, tops och bomullstussar hör hemma i sophinken där de inte orsakar stopp i avloppet.
På vasyd.se finns mer matnyttig information om dina vatten- och avloppsinstallationer samt frågor som gäller klimatanpassning av din trädgård och frågor kring avfall.

http://www.vasyd.se/Artiklar/Sjalvservice/Informationsmaterial-om-Vatten-och-avlopp