Vatten och avlopp

Vattnet på området är avstängt under vinterhalvåret, mellan 1 november – 31 mars. Sophämtning sker varannan vecka maj till september. Trädgårdsavfall töms året om, dock måste man ställa ut sitt kärl vid särskild uppsamlingsplats, se anslagstavlorna för mer information. Vattnet till hela området stängs av sista vardagen i oktober och sätts på första vardagen i april varje år.

Se aktuell information på anslagstavlorna

OBS! En bra idé är att efter avstängningen tömma vattenssytemet för att minska risken för frostskador under vintern. Vid påsättning av vattnet bör man kontrollera så kranar och ledningar är hela.

Ni som använder snålspolande toaletter bört emellanåt skölja toaletten med full spolning för att undvika stopp i avloppsrören.

Bevattning

Vid bevattning med slang får kolonier med jämna nummer vattna på dagar med jämna datum och kolonier med udda nummer på udda datum under tiden 1 juni – 31 augusti. Vattning är förbjuden mellan kl. 06.00-18.00 alla dagar.

 

PROBLEM MED AVLOPP 

Kontakta Lars Elmgren eller Annica Lindh i styrelsen