Vatten och avlopp

Vattenavstängning 2020

Vattnet stängs av fredagen den 30/10 kl 10:00.
Även vintergrindarna och mollockarna stängs.

________________________________________________________________

ONSDAGEN 1 APRIL, KL 10.00

Var gärna på plats om läckage eller dyl. uppstår!!

Vid problem kontakta nedanstående personer:

Hans Nilsson 073-348 3252 (Stuga 100)
Lars Elmgren 073-820 7796 (stuga 110)
Anders Prahl 072-155 3045 (stuga 86)

Vi finns på plats hela dagen antingen vid pumpstationen eller i våra stugor.

Lycka till !!!

Hans, Lars o Anders

______________________________________________________________________

Vattnet på området är avstängt under vinterhalvåret, mellan 1 november – 31 mars. Sophämtning sker varannan vecka maj till september. Trädgårdsavfall töms nästan året om (se ditt avtal på Va-syd för exakta datum), dock måste man ställa ut sitt kärl vid särskild uppsamlingsplats, se anslagstavlorna för mer information. Vattnet till hela området stängs av sista vardagen i oktober och sätts på första vardagen i april varje år. Vattenpåsläpp 2020, är den 1 april kl 10:00. Var gärna på plats när vattnet sätts på.

OBS! En bra idé är att efter avstängningen tömma vattenssytemet för att minska risken för frostskador under vintern. Vid påsättning av vattnet bör man kontrollera så kranar och ledningar är hela.

Ni som använder snålspolande toaletter bört emellanåt skölja toaletten med full spolning för att undvika stopp i avloppsrören.

Bevattning
Vid bevattning med slang får kolonier med jämna nummer vattna på dagar med jämna datum och kolonier med udda nummer på udda datum under tiden 1 juni – 31 augusti. Vattning är förbjuden mellan kl. 06.00-18.00 alla dagar.

Stopp i avlopp inom stugtomt
Kolonist kontaktar VA-ansvarig i respektive förening
Ansvarig gör en koll i första hand på tomten i spolbrunn (110 mm med svart lock) om sådan finns. Finns där en vattenspegel i botten?
Titta i grannes spolbrunn (110 mm med svart lock) finns vattenspegel i denna?
Om ingen vattenspegel finns i spolbrunn, kontrollera brunnar nedströms och uppströms i första hand i gångbana, rinner avloppsvatten normalt finns avloppsstoppet inom kolonistens tomt.
Vissa kolonier har WC, Dusch och tvättmaskin i friggebod/förråd i bortre delen av tomten med en lång avloppsledning till tomtgräns mot gångbana och i vissa fall finns det ingen spolbrunn i närheten av stugans tomtgräns. En åtgärd för att kontrollera om avloppsstoppet finns på den långa ledningen är att spola i köksvasken med fullt tryck. Rinner vattnet undan finns stoppet längre upp inom tomten.
Kolonister får själv i dessa lägen bekosta och ringa spolfirma.
Konstateras stopp i brunnar i gångbanor är det föreningen som bekostar och ringer spolfirma.
I de fall kolonister beställer spolning utan att först kontakta ansvariga i föreningen, är det kolonist en som bekostar fakturan/ åtgärden.

Några allmänna skötselråd för VA-anläggning på tomt
Underhåll av VA-ledningar på kolonitomten ansvarar kolonisten för. Kontrollera ledningarna så att inte rötter från närliggande träd tagit sig in i ledningen eller att sten och grus samlats i ledningen. Detta kan vara början till ett stopp.
Tänk på vad du spolar ut i dina ledningar. Fett, matolja stelnar kvickt och blir hårda klumpar som sätter igen ledningarna , samt är även gynnsamt för råttor.
Hår, våtservetter, tops och bomullstussar hör hemma i sophinken där de inte orsakar stopp i avloppet.
På vasyd.se finns mer matnyttig information om dina vatten- och avloppsinstallationer samt frågor som gäller klimatanpassning av din trädgård och frågor kring avfall.

http://www.vasyd.se/Artiklar/Sjalvservice/Informationsmaterial-om-Vatten-och-avlopp