Parkering och parkeringsbevis

Vi kommer att erbjuda boendeparkering på gästparkeringen, till de som har två bilar. Detta gör båda föreningarna gemensamt.
För att få boendeparkering till bil 2 måste man vara delägare i stugan eller vara mantalsskriven på samma adress.

Ni kan hämta ut en kod och registrera er den 27 maj i Mossängens Föreningslokal samt den 28 maj i Elinelunds Föreningslokal.
Tid kl 10:00-12:00. Alla kan hämta koden i båda föreningslokalerna.

Glöm inte att ta med ert försäkringsbevis.
När man parkerar med boendekod kostar det 5kr dygnet eller 25kr i veckan.

Frågor: SMS:a eller maila Peter Hansson i styrelsen

Välkomna!
________________________________________________________________

Observera!
Nu har avgiftsskylten kommit upp på gästparkeringen.
Timkostnaden är 5 kronor eller max 50 kronor per dygn.
Avgiften börjar gälla från och med den 24 april.
Securitas har fått uppdraget att utföra bevakning av p-platser på området för gästparkering.
Bevakningen kommer att vara på prov under denna säsong och utvärderas inför höstens stängning.
Avgiften är samma som de övriga p-områdena i vår närhet.

Ytterligare p-platser för kolonister kommer att märkas upp samt även ett mindre antal
platser till de som har odlingslotter. Samma regler för att inneha p-plats gäller.

___________________________________________________________________

Tiden 15 april till 15 september kan kolonist hyra numrerad parkeringsplats från respektive
förening och betala 300 kr per säsong. All annan tid är det tillåtet för kolonist att parkera på
markerade platser förutsatt att giltigt parkeringsbevis finns.

Parkeringstillstånden kommer att delas ut inför säsongsöppning och ska finnas synlig i framrutan.
Det är trångt på parkeringsplatserna. Bilen skall stå rakt och med registreringsskylten mitt
framför nummerskylten på parkeringen.

Ej behöriga fordon (inkl. avställda fordon och fordon utan giltigt parkeringsbevis) kommer
efter påminnelse/anmodan borttransporteras.

Varje medlem skall hålla sin parkeringsplats ogräsfri. Vid försäljning av stuga
medföljer inte parkeringsplats. Intresserade av att hyra parkeringsplats anmäler detta till
föreningen som fortlöpande uppdaterar kölistan.
Parkeringarna är endast för personbilsregistrerade fordon. För husbil finns ett fåtal speciellt anvisade
parkeringsplatser att hyra (turordning tillämpas).

Utlämnat parkeringsbevis gäller hela året och ska finns synligt i framrutan. Extra p-kort kostar 50kr/st.

P-platserna vid Elinelunds Föreningshus är reserverade för gäster till Elinelunds Föreningshus.
Överträdelse kommer att beivras. Särskilt P-bevis krävs.

Det är förbjuden parkering längs trädallén på Elinelundsvägen.

Det är inte tillåtet att parkera bilen inne på vårt koloniområde. Endast entreprenör kan få tillfälligt tillstånd att stå på torgen (tillståndslapp måste inhämtas hos styrelsen).