ELMO

Elinelunds och Mossängens Boule och fritidsaktiviteter  för alla våra kolonister!

söker styrelsemedlemmar.

http://www.varobackaskolan.wordpress.com

Elmoknatet

Tisdagen den 26 juni klockan 19.00 är det dags för det årliga Elmoknatet. Alla barn samlas på dansbanan och springer Elmoknatet, dricka och medalj erhålles.