Valberedning

Hej!
Vi utgör valberedning till Elinelunds Sommarstad. Den 22 oktober kommer förhoppningsvis vårt årsmöte att äga rum, såvida inte Covid-19 sätter käppar i hjulet även för detta möte.
Vid detta årsmöte ska val ske till styrelsen, revisorer samt valberedning.

Vi skriver detta brev till alla våra medlemmar som ett allmänt upprop att engagera sig i vår fantastiska förening. Elinelunds Sommarstad är en underbar del av Malmö där unga såväl som äldre kan finna en extra dimension i livet – Ett sommarnöje där vi alla tillsammans kan skapa vår egen ”oas”.
Covid-19 pandemin har lagt sordin på många aktiviteter under sommaren. Midsommarfesten ställdes in, likaså Barnens Dag och alla kulturarrangemang. Vi sätter alla vårt hopp till att nästa år kommer att
vara mindre uppstyrt och att våra efterlängtade aktiviteter blir av.
Alla aktiviteter i en förening sker inte av sig självt. Det behövs människor som brinner för att vara en del av allt detta.
Inför nästa år är det vår förhoppning att många av våra medlemmar kan vara en del av någon av alla dessa aktiviteter. Av denna anledning uppmanar vi i valberedningen alla som vill och kan göra en insats tillsammans att höra av sig. Vi söker inte någon speciell kompetens eller kunskap – Alla kan vara med. Det enda vi ser som nödvändigt är att du är entusiastisk, positiv, vill skapa något tillsammans med andra. Som sagt – Alla kan vara med!
Du som känner dig manad att, på ett eller annat sätt, vara en del av vår stora gemenskap – Hör av dig till oss i valberedningen. Tillsammans med styrelsen kan vi skapa arbetsgrupper, festkommittéer, trädgårdsgrupp etcetera.
Inför årsmötet söker vi även dig som är intresserad av att sitta som ledamot eller suppleant i styrelsen. Styrelsen gör ett fantastiskt jobb, något som vi ofta glömmer att säga till dem.
Styrelsearbetet är roligt och lärorikt, och ger dig en möjlighet att påverka föreningen för framtiden.
Om du som vi känner att du kan och vill vara en mer aktiv del av föreningen så kan du höra av dig till någon av oss i valberedningen.
Vi ser fram emot ett nytt spännande och mer normalt år 2021.
Tack för att du tog dig tid att läsa detta brev.

Hälsningar

Valberedningen Elinelunds Sommarstad
Silvana C Kjaer | 070 – 510 2006 | silvanaco@hotmail.com
Peter Hansson | 070 – 365 3900 | pether.hanzzon@telia.com
Matts Ramstorp | 070 – 813 0565 | matts@biotekpro.se