Områdesbeskrivning

scanned-corsi-20161209114305
Karta över koloniområdet med stugnummer