Info om Wifi

elinelund    mossangen
Information nr 3,  2018-07-18

Wifi till alla stugägare på Elinelund och Mossängen!

Vår gemensamma satsning på Wi-Fi är igång sedan dagen före midsommarafton. Vi är i skrivande stund 160 anslutna användare och fri Wifi på dansbana, lekplatser och Föreningshus. Ytterligare ca 50 -100 beställningar ligger i ”pipline”.

Ägarförhållanden och driftansvar

Den ingående kabeln till ”pumpstationen” med idag 1000 Mb/sek ägs och sköts av Bahnhof.

Wifi-systemet med 3 basstationer ägs av föreningarna Elinelund och Mossängen gemensamt.

Basstationer finns vid Elinelunds Föreningshus, Pumpstationen i söder samt på Ladan.

Elinelund ansluter sina antenner till basstationen vid Föreningshuset eller södra Pumpstationen medan Mossängen ansluter till Ladan eller södra Pumpstationen.

Antenn för nedtagning av Wifi-signal ägs av resp. stugägare.

Drift och teknisk support av systemet sköts av El och Data.

Pga sena leveranser och semestertider kommer vidare leveranser och installationer av stugantenner att göras i början på augusti.

OBS! Det är oerhört viktigt att stugantennen alltid är igång (elen är på) då uppdateringar görs automatiskt. Efter semestrarna kommer det att göras mjukvaruuppdatering av all utrustning samt justering/riktning av antenner allt för att förbättra mottagandet.

Det är viktigt att förstå att föreningarna endast är ägare till systemet samt mellanhand vid försäljning av stugantenner (av praktiska skäl). Alla vidare frågor avseende drift och teknik ska ställas till El och Data via mail support@elodata.nu alt på telefon 040-63 02 250.

Vi kommer initialt att ha avstämningsmöten med El o Data. Har Du synpunkter på systemet är Du välkommen att kontakta Sune (Mossängen) eller Lars (Elinelund) så tar vi som ägare denna typ av problem direkt med El och Data.

Vi återkommer löpande med information på hemsidan om t.ex. störningar, uppdatering av antenner etc. Vi har nått målet med vår satsning och nu är det upp till oss själva och leverantören – El och Data, att utveckla och optimera så att all blir nöjda.

Bästa hälsningar

Lars Elmgren 073-820 77 96      Sune Malmgren 076-830 09 19

Elinelund                                        Mossängen

 

Hjälp till att spara på vårt vatten

Tänk på att om du vattnar något så är det jämna nummer som ska vattna på  jämna dagar och ojämna nummer på ojämna dagar. Detta för att trycket inte ska sina.

VA SYD och Sydvatten uppmanar fortfarande om hjälp till att spara på vattnet.

Läs mer här på Malmö Stads hemsida.

Det är varmt i Skåne – dags att spara på vårt vatten
Det är värmebölja och det gör att det går åt ovanligt mycket vatten. Nu behöver vi hjälpas åt att använda vattnet smart och spara så mycket som möjligt. VA SYD och Sydvatten går nu ut med en vädjan till alla invånare att spara på vatten så mycket som möjligt.
Det varma vädret innebär att vi använder mycket mer vatten än vanligt. Tänk efter en extra gång innan du använder vattnet.

Smarta tips
•Undvik att vattna gräsmattan.
•Fyll disk- och tvättmaskiner helt innan du kör dem. Använd vattensnåla program.
•Duscha istället för att bada och ta en snabbdusch istället för en lång.
•Stäng av kranen när du borstar tänderna.
•Tvätta bilen i en biltvätt, gärna en som återanvänder tvättvattnet.
•Fyll bara poolen en gång, håller du vattnet rent med hjälp av en reningspump och klor kan du bada i samma vatten länge.

Bra att veta
•För varje minut som kranen står och rinner går det åt 6 liter vatten.
•Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten. En dusch på 3 minuter motsvarar 36 liter.
•En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter.
•Det går åt ca 50 liter vatten för en maskin tvätt.
•Om en familj på fyra personer stänger av kranen medan de borstar sina tänder sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag.
•Varje person gör i snitt av med 160 liter vatten per dag.

Källa: https://malmo.se/Huvudnyheter/2018-05-25-Spara-pa-vart-vatten.html

Wi-Fi

Idag går vårt Wi-fi igång.

Nätet går igång vid 18-tiden och då går det bra att börja testa det (för dig som har mottagare).

För dig som ännu inte fått din mottagare kommer vi att kontakta dig så fort vi fått dem.Beställningar är gjorda men vi väntar på leverans. Vi har inget datum i nuläget.

 

 

Uppdatering gällande Wifi

elinelund           mossangen

Wifi till alla stugägare på Elinelund och Mossängen !

Vår gemensamma satsning på Wi-Fi fortskrider och kommer att bli klar för drift, om alla leveranser av teknik kommer i tid, lagom till midsommar. Ingående ledning och antennstolparna är på plats och skall kompletteras med basstationer innan signalen sänds ut. Då ovanstående är klart är systemet ”i luften” dvs det finns en Wi-fi -signal att hämta hem.

De 80 första mottagarantennerna (40 per förening i beställningsordning) levereras denna vecka och lämnas ut efter fullgjord betalning. Installationen är tämligen enkel (manual bifogas) – man riktar antennen mot bästa synliga basstation och sedan han man tillgång till Wifi !!

Vi har totalt drygt 200 beställningar varav 80 levererats. Övriga 120 är beställda och vi återkommer med leveransbesked inom kort.

Vi återkommer inom kort med ny information på hemsidan om t.ex. exakt tidpunkt för driftstart, leveransplan för nya beställningar och inloggning till våra fria områden.

Vi närmar oss snabbt målet och uppmaningen till de 80 första är – montera, rikta in och kontrollera (då systemet är igång) – det finns säkert ”barnsjukdomar” som vi löser innan resten installerar.

Eineliund       Lars Elmgren 073-820 77 96

Hans Nilsson 073-348 32 52

Mossängen  Anders Lagerholm 070-602 69 70

Sune Malmgren 076-830 09 19