Info.

Nu på Onsdag den 27 april med start kl 07.30 ska föreningarna högtrycksspola, slamsuga samtliga Molocar (nergrävda storsäckar för restavfall).

Vänligen flytta bort era fordon från 2 P-platser närmast Molocar.

Vänligen Elinelund/Mossängens ansvariga

Parkeringskort

Parkeringskort delades ut förra helgen i brevlådan till er som har en parkeringsplats. Samma parkering som ni hade förra året gäller såvida ni inte fått ett förslag på annan plats.

I en del brevlådor fanns mycket post, där lades ingen p-kort.

Har ni möjlighet att komma till föreningshuset på långfredagen, den 10/4 mellan kl 10-11, så kan ni hämta ert p-kort.

Ni som önskar extra p-kort är också välkomna då. Extra p-kort kostar 50kr/st.

Skulle det vara en omöjlig tid, kontakta oss så löser vi det på annat sätt.

(Kontaktuppgifter finns på hemsidan under styrelse och kontakt).

Vattenöppning fredag 1 april kl 10:00

Nu på fredag kl 10:00 öppnar vi vattnet för säsongen.
Tänk på att stänga din huvudventil och kranar inne i stugan och inom tomt.
Efter påsläpp inom tomt och stuga kolla noga att toaletter och kranar ej droppar eller rinner.

Tillsammans kan vi spara flera hundratals kubikmeter dricksvatten om detta kollas och åtgärdas.
Skulle problem uppstå finns det telefoner till ansvarig på plats vid festplatsen och pumphuset.

Tidigt på morgonen den 23 mars kommer det att bli skyddsjakt av kaniner på Elinelund.

Skyddsjägaren går på gångar och grönområde.

Ses kaniner på en tomt skjuts även de från gången. Jägaren tar hand om de döda kaninerna.

Vill man inte vara med om det, fäster man ett vitt band på sin grind. Vita band finns att hämta på förrådet vid Elinelunds lekplats.

Miljögrupp

Hej alla trevliga medlemmar i Elinelunds koloniförening.

Jag heter Yvonne Lundell och är suppleant i föreningen. På höstmötet den 28/10 2021 beslöts att vi skall verka för att bli miljödiplomerade.

Till våren startar vi upp vårt arbete och jag har fått i uppdrag av styrelsen att tillsammans med Er som är intresserade av miljöfrågor verka för att arbetet kommer igång.

Vi kommer att arbeta tillsammans med Mossängen som varit igång under ett år med Anette Holmberg som sammankallande och med vilka vi har gemensamma träffar.

Under årets säsong är tanken föreläsningar och andra aktiviteter som t.ex. fortsatt arbete med insektshotellet och biodling. Vi kommer också att arbeta för att våra gemensamma ytor kring föreningsområdena blir så trevliga som möjligt.

ELMO är i uppstarten av årets aktiviteter och det är min förhoppning att Ni finns som vill vara med och påverka miljöarbetet.

Du som känner för detta ber jag:

KOM MED I GRUPPEN.

Kontakta gärna

Yvonne Lundell 0705-11 23 55

Anette Holmberg 0709-90 34 55

Miljögrupp

Hej alla trevliga medlemmar i Elinelunds koloniförening.

Jag heter Yvonne Lundell och är suppleant i föreningen. På höstmötet den 28/10 2021 beslöts att vi skall verka för att bli miljödiplomerade.

Till våren startar vi upp vårt arbete och jag har fått i uppdrag av styrelsen att tillsammans med Er som är intresserade av miljöfrågor verka för att arbetet kommer igång.

Vi kommer att arbeta tillsammans med Mossängen som varit igång under ett år med Anette Holmberg som sammankallande och med vilka vi har gemensamma träffar.

Under årets säsong är tanken föreläsningar och andra aktiviteter som t.ex. fortsatt arbete med insektshotellet och biodling. Vi kommer också att arbeta för att våra gemensamma ytor kring föreningsområdena blir så trevliga som möjligt.

ELMO är i uppstarten av årets aktiviteter och det är min förhoppning att Ni finns som vill vara med och påverka miljöarbetet.

Du som känner för detta ber jag:

KOM MED I GRUPPEN.

Kontakta gärna

Yvonne Lundell 0705-11 23 55

Anette Holmberg 0709-90 34 55