Vattenavstängning 31 oktober kl 10

vattenkran.jpg

Kära Kolonister!

Säsongen 2017 närmar sig sitt slut. Kom ihåg att vattnet stängs av den 31 oktober kl 10.

Kom ihåg att förberedda huset och alla rör inför vintern. Stäng av varmvattenberedaren och töm om möjligt alla rör (lufta dem). Förberedd stugan mot bränder och besök av objudna gäster, stora som små.

Så undviker du skador på fritidshuset

Inomhus

 • Stäng av huvudvattenkranen och öppna alla vattenkranar. Då begränsas skadorna om rör eller annat skulle frysa sönder och orsaka läckage. Gör detta även om du har underhållsvärme i huset.
 • Rensa golvbrunnar och vattenlås, och frost-skydda vattenlåsen i handfat, golvbrunnar och toaletter genom att hälla i rödsprit.
 • Töm varmvattenberedaren som annars riskerar att frysa sönder.
 • Öppna luftventilerna för att säkra god luftcirkulation och motverka fukt- och mögelangrepp.
 • Om huset är vinterbonat eller isolerat – ställ in underhållsvärme på minst 10 grader.
 • Om huset är oisolerat rekommenderar vi att värme och el stängs av helt under vintern samt att du stänger av huvudvattenkranen.
 • Placera ut råttgift. Kom ihåg att lägga fram en tydlig påminnelse till dig själv och andra.
 • Häng undan madrasser, kuddar och täcken som möss och råttor gärna använder som bomaterial.
 • Dra ur alla elledningar från vägguttagen.
 • Bra brandskydd är viktigt även i stugan. Läs mer om brandsäkerhet.

Utomhus

 • Rensa hängrännor, annars finns risk för vattenskador på fasad och grund.
 • Täck över skorstenen för att undvika vattenskador inomhus. Men se till att luft kan cirkulera.
 • Placera avledningsrännor från stuprörens mynningar, för att leda bort regnvatten från huset.
 • Kontrollera att alla fönster och dörrar är stängda och låsta.
 • Stäng källarluckor och se till att det inte finns några andra öppningar som skadedjur kan ta sig igenom. Tänk på att en mus kan tränga sig in genom hål på 6-8 mm.

Skydda mot inbrott och stöld

 • Töm huset på värdesaker och stöldbegärliga föremål.
 • Gå en sista runda i huset och kontrollera att du inte lämnat något som är stöldbegärligt. Be också gärna någon granne gå och se till huset då och då, om du själv inte har möjlighet. Detta gäller särskilt efter storm, kraftigt regn och vid ovanligt kallt väder. Och glöm inte att ge grannen ditt telefonnummer.

Enligt IF försäkringar.  För att se hela artikeln klicka  här.

Nyckelhantering

Nyckelhantering fr.o.m 1 oktober

Hösten närmar sig snabbt och Mossängens Trädgårdhandel stänger för säsongen lördagen den 30 september och då måste alla deras utlånade  nycklar vara återlämnade.

Under oktober månad kommer vi att ha grindöppet lördagarna 7, 14, 21, 28 mellan kl 9-16. Vi uppmanar alla att i första hand använda denna  tid för transporter till och från stugorna.

För tyngre transporter till koloniområdet kommer nycklar att kunna lånas på sedvanligt sätt och rutin i Föreningshuset efter tidsbokning hos Hans Nilsson, 073-3483252 eller Lars Elmgren 073-8207796. Nycklarna skall kvitteras och återlämnas personligen av stugägare.

Hans o Lars/Styrelsen

Råttproblem

råttproblem

För mer information se Anticimex: fakta om råttor

Mot råttor utomhus

• Täta hål i grund.
• Sätt metallnät på håligheter i grunden och ventiler med en maskvidd på högst 10 mm och trådtjocklek på minst 0,7 mm (rostfritt, koppar eller mässing).
• Se till att gräset är kortklippt runt huset.
• Undvik att plantera buskar och träd nära fasaden.
• Undvik klätterväxter mot fasaden (gnagare klättrar bra)
• Stapla inte ved, trädgårdsmöbler eller annat som ska vinterförvaras intill fasaden.
• Mata inte fåglar och ta helst upp spillet som hamnat under fågelbordet.
• Se till att det är lock på sopbehållare, att eventuella komposter sköts samt är placerade en betydande bit från huset.
• Håll rent under altaner och låga balkonger. ”Bråte” utgör skydd för gnagarna.

 

Mot råttor inomhus:

• Håll uppsikt på vinden.
• Håll rent i källare. Placera kartonger på hyllor.
• Kontrollera luftningsrör från toaletten upp till vinden.
• Se till att mat inte ligger framme. Töm skafferiet i sommarstugan.
• Kontrollera att galler till golvbrunnar sitter fast samt att det finns vatten i dem som hindrar gnagarna.
• Se till att genomföringar, till exempel under diskbänken, för rör och kablar är täta. Något som brukar glömmas bort är genomföringar till elementrör.