Vi, Elinelund och Mossängen, har anlitat en auktoriserad skyddsjägare för att lösa våra problem med kaniner.
Den 17 juni , på natten mellan kl. 3 och 6 gör vi en första test – han går runt i våra gångar och på våra grönytor och skjuter synliga kaniner – med ljuddämpare så att vi inte störs. Ser han kaniner på en tomt skjuts även de från gången. Jägaren tar hand om de döda kaninerna. Vill man inte vara med om det, fäster man ett vitt band på sin grind. Vi återkommer med rapport om försöket och ev. fortsättning.

Styrelsen Elinelunds Sommarstad


Omkring oss grönskar och blommar det vackert.
Sommarvärmen som vi längtat efter har äntligen dykt upp.
Men i samband med sol och värme finns det också risk för torka.
Den torra sommaren 2018 blev en väckarklocka för många och i Skåne var risken för vattenbrist överhängande då torkan i kombination med ovanligt stor förbrukning gjorde att vattenverken blev hårt ansträngda.
På vasyd.se kan du inhämta information om hur just du kan bidra till att vi använder dricksvatten på ett hållbart sätt. Bl.a. kan du läsa om den pågående nationella kampanjen Hållbar vattenanvändning. Besök också gärna platsforvattnet.vasyd.se där du kan hitta inspiration till åtgärder, stora och små, som kan bidra till att uppnå hållbar användning av vår viktigast resurs, Dricksvatten!
https://platsforvattnet.vasyd.se/

Loppis 5 juni

Då det inte blir någon ”vanlig” loppis i år så har många kolonister valt att ordna i själv i egen trädgård.

Bifogar info om det nedan:

IMORGON LÖRDAG 5 JUNI OCH SÖNDAGEN DEN 1 AUGUSTI 10-14.

Då blir det loppis i trädgårdarna på Elinelund och Mossängen.

Alla som vill vara med ansvarar själv för att markera ut ”Välkommen in” med exempelvis ballong och städar kring sig om det behövs.


Så klart följer vi FHM rekommendationer.

DET ÄR INTE TILLÅTET ATT PARKERA ENL. NEDAN I ENLIGHET MED

FÖRENINGENS ORDNINGSSTADGAR 0-24, ALLA DAGAR

Parkering i anslutning till Elinelundsvägen är endast tillåten på markerade parkeringsplatser. All annan parkering t.ex i ”planteringen” och på trottoarer är förbjuden.

Parkering inne på Koloniområdet är förbjuden (gäller ej entreprenörer med tillstånd) – alla hänvisas till förhyrda parkeringsplatser och gästparkering.

Parkering i anslutning till Föreningshuset är förbjuden om man inte har särskilt P-bevis.

P-Malmö är kontrakterade för tillsyn och har till uppgift att utfärda kontrollavgift både inom området och Elinelundsvägen.

Malmö 2021-05-21

Styrelsen/Lars Elmgren

Ordförande

073-8207796, lars.elmgren@telia.com

Rutin för entreprenörer som arbetar inom Elinelunds Sommarstad

Rutin för entreprenörer som arbetar inom Elinelunds Sommarstad

Ansvarig: Det är alltid stugägare som är ansvarig för anlitad entreprenörs beteende vid arbete inom Elinelunds Sommarstads Koloniområde.

Stugägares skyldighet vid anlitande av entreprenör:

Beställa kod/nyckel  (i god tid minst 2 dagar innan) hos styrelsen (Lars Elmgren/Anders Prahl) samt skaffa tillstånd för parkering på ”torgen”. Tillståndsbevis hämtas i Föreningshuset. Detta ska under entreprenörens arbetstid på koloniområdet vara väl synligt. Parkering utan tillstånd kan leda till kontrollavgift via P-Malmö.

Stugägare ansvarar för genomgång med entreprenör om föreningens ordningsregler enl. nedan.

Gällande regler vid infart och parkering inom Elinelunds Sommarstad:

Alla grindar (Föreninghuset och mot Elinelundsvägen) ska alltid vara stängda och låsta.

Hastigheten inom grindarna är max 7 km/tim.

Parkering får endast ske efter tillstånd av styrelsen (se ovan) och avser endast ”torgen” inne på koloniområdet. All annan parkering är inte tillåten (även Elinelundsvägens plantering på höger sida) och kommer att hanteras via P Malmö.

Styrelsen för Elinelunds Sommarstad

Ny informationskanal via Facebook – Elinelunds Sommarstad.

Facebook – gruppen är till för dig som har kolonistuga på Elinelunds Sommarstad och öppnas 2021-05-01. 

Här lägger styrelsen upp info och annat matnyttigt som berör dig som kolonist på Elinelund.

Sidan är till för att vi ska kunna ge dig snabb och viktig information, därför är det endast styrelsen som kan göra inlägg i denna grupp. 

Har du frågor, tips eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta någon i styrelsen via mejl, SMS eller telefon. 

Kontaktuppgifter till styrelsen (och vem du kontaktar om vad) hittar du på vår hemsida: 

www.elinelundssommarstad.se (där klickar du på ”om oss” och sen styrelse och kontakt).

Bli medlem genom att söka upp vår nya Facebooksida – Elinelunds Sommarstad.

Glöm inte att utöver denna Facebooksida även surfa in på vår hemsida eller titta på anslagstavlorna ute på kolonin. 

Styrelsen

Vad kan jag slänga i toaletten?

I Media har den senaste tiden uppmärksammats att det under Coronaåret spolats ner både ansiktsmasker och plasthandskar i avloppen!!!

                    Vad kan jag slänga i toaletten?

I toaletten skall endast kiss, bajs och toalettpapper spolas ner. En bra idé är att ha en sophink på toaletten till annat. I vasken spolar du bara ner diskvatten och drycker. Torka av matfettet från stekpannan med hushållspapper och lägg i matavfalls påsen. Du har väl läst om fettproppen i London?


Vi öppnar vattnet den 1 april och avloppet är vår gemensamma tillgång. Skulle ett haveri inträffa, kommer vi att behöva stänga av vattentillförseln på hela området tills det går att laga/byta havererade pumpar. Det kan ta upp till en vecka beroende på reservdelstillgång och belastning på våra entreprenörer. Ett haveri innebär därutöver onödiga kostnader och olägenheter för alla kolonister på vårt område. Blir det stopp får vi hämta vatten vid pumphuset-festplatsen. För att undvika driftsstopp måste ALLA hjälpas åt och använda vårt avlopp till vad det är avsett till. Med hopp om en glädjefylld säsong önskar styrelserna på Elinelund och Mossängen er välkomna tillbaka till vårt sommarnöje.
 
https://www.vasyd.se/Artiklar/Spola-ratt finns mer information.