Avstängning av vatten, 29/10 kl 10.00

Fredagen den 29/10 kl 10:00 stänger vi av vattnet för denna säsong.
Även molokarna låses och matavfallskärlen tas bort.
Vinter grindarna låses.

Tänk på att även under vintern hålla gångar och tomter fina.
För att undvika skadedjur rensa fallfrukt mm och lämna inget bråte liggandes.

För de som har trädgårdstunna fortsätter de att tömmas till vecka 50.
Du kan alltid se datum på när tömning är när du loggar in på VA-syd.

Fakturor

Idag 2021-08-30 har vi skickat ut höstens fakturor via mejl.
Har ni inte fått någon faktura, kolla först spam/skräppost.
De som inte har lämnat någon mejladress får fakturan via post
(de skickas ut imorgon tisdag).
Obs! Om du inte kan skriva i Ocr-numret som ett ocr, skriv det
då istället i meddelandefältet.
Saknar du faktura efter att ha kollat i spam- och skräppost eller
om du har frågor på din fakturakontakta Per på
per.engstrom@
elinelund1949.se

Förtida avgång som ordförande i Elinelunds Sommarstads styrelse

2021-08-23

Lars Elmgren har på egen begäran valt att lämnat sitt uppdrag som ordförande och styrelseledamot för Elinelunds Sommarstad pga. sjukdom och kommande operation som efteråt har lång konvalescens.

Kontakter som har varit via Lars tidigare går nu via övriga styrelsen, se anslagstavla och hemsida för telefonuppgifter.

Styrelsen tackar Lars för allt arbete han lagt ner och önskar honom ett snabbt tillfrisknande.

/Styrelsen Elinelunds sommarstad

Grinden vid Föreningshuset.


Inkörning på området är endast Om du har tyngre saker.
Hör av dig till någon i styrelsen om du behöver koden till grinden. Tänk på att vara ute i god tid (gärna ett par dagar innan och gärna via sms). Det händer ofta att man ringer/smsar när man står vid grinden eller precis innan man kommer till området.
Det är stugägaren som ska kontakta oss.
Kontaktuppgifter till styrelsen finns på hemsidan under (om oss) och på anslagstavlorna.

Med koden följer ansvar:
🚙 * Kör sakta och överskrid ej gällande hastighetsbegränsning, en olycka händer väldigt lätt.
Farthinderna är till för att hålla nere hastigheten, ej för att sakta ner och sen gasa på emellan dem.

🚴‍♀️ * Obs! Hastighetsbegränsning gäller även för cykel. Det är många cyklister som cyklar väldigt fort på området.

* Stäng grinden efter dig. Grinden ska låsa direkt efter inpassering och direkt efter utpassering, alltför ofta får vi gå och låsa grinden efter att någon kört in på området och struntat i att låsa.

* Parkering inne på Koloniområdet är förbjuden (gäller ej entreprenörer med tillstånd som då ska vara väl synligt). Parkering utan tillstånd kan leda till kontrollavgift via P-Malmö.

Kulturkvällar sommaren 2021.

Viktig info!

  • Befintlig placering av bord får inte ändras.
  • Festplatsens bord är endast avsedda för ElMo´s kolonister med vänner.
  • Egna bord/stolar skall placeras så att det är minst 1 meters avstånd till närmast sittande person/grupp.
  • Undvik trängsel!
  • Respektera och visa hänsyn gentemot varandra!
  • HA KUL OCH NJUT AV KVÄLLARNA!

/Underhållningskommittén

Reservation av bord till underhållningskvällarna sker onsdagen före från kl 18.00.

Skyddsjakt på kaniner

Vi, Elinelund och Mossängen, har anlitat en auktoriserad skyddsjägare för att lösa vårt problem med kaniner. Den 17 juni genomfördes det första testet men då området är stort så hann han inte fram till Elinelund.  Därför gör vi ett nästa test avsett för Elinelund och det kommer att ske natten 1 juli mellan kl. 3 och kl. 6.

Han går runt i våra gångar och på våra grönytor och skjuter synliga kaniner – med ljuddämpare så att vi inte störs. Ser han kaniner på en tomt skjuts även de från gången. Jägaren tar hand om de döda kaninerna.

Vill man inte vara med om det, fäster man ett vitt band på sin grind. Vita band finns att hämta på förrådet vi lekplatsen. Vi återkommer med en gemensam  rapport om testen och ev. fortsättning.

Styrelsen Elinelunds Sommarstad