Nyckellån

Från söndag kväll den 5 april kommer alla grindar att vara stängda på Elinelund sommarstad koloniförening.

Lån av nyckel sker via styrelsen, Hans, Lars och Anders.

Ha framförhållning då ni ska låna nyckel. Gärna 2 dagar.

Vi kommer i år att ha ökad uppmärksamhet då Ni lånar nyckel.

Det är bara tunga och skrymmande transporter som medger nyckellån. Matkassar och mindre saker medger inte lån av grindnyckel.

VI MÅSTE FÅ NER BILÅKANDET I GÅNGARNA.

BARNENS SÄKERHET ÄR PRIORITERAD!!!!!

Ny info angående utdelning av parkeringskort

Utdelning av parkeringskort kommer inte att ske i föreningshuset den 4/4 och 14/4.

Istället kommer parkeringskorten under lördag förmiddag (4 april) läggas i era postlådor på kolonin, detta med anledning av Covid-19 och dess utveckling.

De har kommit frågor hur man gör om man önskar ett extra parkeringskort.

Ett extra parkeringskort kostar 50kr.
Önskar du ett sådant så

Swisha 50 kr till  123 069 37 62

efter det kontaktar du Hans Nilsson på telefon: 0733- 48 32 52 så bestämmer ni hur ni får det extra kortet.

Observera att parkeringskorten börjar gälla från 15 april.

Vattenpåsättning

 

vatten

 

VATTENPÅSÄTTNING

ONSDAGEN 1 APRIL, KL 10.00

Var gärna på plats om läckage eller dyl. uppstår!!

 

Vid problem kontakta nedanstående personer:

Hans Nilsson 073-348 3252 (Stuga 100)

Lars Elmgren 073-820 7796 (stuga 110)

Anders Prahl 072-155 3045 (stuga 86)

Vi finns på plats hela dagen antingen vid pumpstationen eller i våra stugor.

Lycka till !!!

Hans, Lars o Anders

Årsmötet den 26 mars inställt


Styrelsen för Elinelund Sommarstad har med anledning av läget med Covid-19 (Corona) beslutat att ställa in årsmötet den 26 mars och skjuta det på framtiden. I nuläget har vi inget nytt datum klart utan vi kommer att följa utvecklingen av Covid-19 och hälsomyndighetens rekommendationer kring det och återkomma med ett datum längre fram när det lugnat ner sig.

Styrelsen

Elinelund Sommarstad Koloniförening

Vårfaktura 2020

Tiden går fort och våren närmar sig. Vårfakturan skickas idag den 28 februari med betalningsdag 29 mars. Den går med mail alt. brev via Fortnox och betalas till deras bankgiro och OCR-nummer.

Sena betalare kan fr o m denna fakturering riskera att få vattnet avstängt.

Fakturan innehåller sedvanliga kostnader, P-avgift och Wifi-kostnad för de som är abonnenter. Tomtarrendet ska enl. våra avtal vara indexreglerat med KPI (Konsumentprisindex). Fakturan från jordägaren (Malmö Stad) har hanterats på detta sätt men det har inte vidareförts till kolonisterna på överskådlig tid. Det har således uppstått en differens mellan kostnaden till jordägaren och vad som faktureras ut till oss kolonister. Av denna anledning har arrendet höjts med ca 10 % för att kompensera detta bortfall. Vid frågor kontakta Lars Elmgren 0738207796 alt lars.elmgren@telia.com.

Den 26 mars kl. 19 är det vårårsmöte i vår förening – kom gärna dit – det är viktigt att så många som möjligt kommer (en röst per stuga) så att de demokratiska reglerna kan upprätt-hållas.

Välkommen !!!

Styrelsen