Viktigt inför säsongen

Hur gör vi med soporna?

Hushållssopor

Hushållssopor kastas i de stora storsäckstunnorna (moloc) som står utplacerade på området. Varje kolonist har fått kvittera ut en nyckel till den specifika tunna som soporna ska kastas i. Hushållssoporna betalas per ton av oss alla via räkningen du får av föreningen.

Källsortering av metall, glas, papp, tidningar mm

Det är till allas vår bästa ekonomi, trivsel och miljö att fortsätta källsortera burkar, glas, papper, batterier m.m. Återvinningsstation finns vid Mossagården.

Matavfall

Vid restavfallstunnorna (molocarna) står det bruna tunnor du slänger matavfall i, Matavfallspåsar finns i sandlåda vid ladan, använd gärna 2 påsar vid varje tillfälle.

 Trädgårdsavfall

Abonnemang och sopkärl för trädgårdsavfall kan beställas av VA SYD, av den som så önskar. För hela informationen se under fliken AVFALL OCH SOPOR