Styrelsen och Kontakt

Ordförande
Hans Nilsson, Parkering
tel: 0733 483252 hans.nilssonma7@comhem.se

Ledamöter
Lars Elmgren, Ekonomi
tel: 0738 207796 lars.elmgren@telia.com

Peter Hultberg Kruuse, Bygglov
tel: 0733 152700 ph.hultberg@gmail.com

Marie Stjernfeldt, Kansli, admin
tel: 0762 812100 info@mmm-productions.com

Annica Lindh, VA-ansvarig
tel: 0709 576787 annica.lindh@gmail.com

 

Suppleanter

Anders Prahl
tel: 0721-553045 prahl55@gmail.com

Louise Ewaldh
tel 0708-977579 louiseewaldh@hotmail.com

Maila eller ring gärna till oss!