Styrelsen och Kontakt

1

Ordförande

Lars Elmgren, Överlåtelser

tel: 0738 207796 lars.elmgren@telia.com

Vice ordförande

Hans Nilsson, Parkering

tel: 0733 483252 hans.nilssonma7@comhem.se

Ledamöter

Stefania Siljegard, Kassör

tel: 0705 423599 stefania.siljegard@malmo.se

Peter Hultberg Kruuse, Bygglov

tel: 0733 152700 ph.hultberg@gmail.com

Silvana Correa Kjaer, Sekreterare/hemsidan

tel: 0705 102006 silvanaco@hotmail.com

Annica Lindh, VA-Utskott

tel: 0709 576787 annica.lindh@gmail.com

Suppleanter

Ewa Gawell,

tel: 0708 703515 ewagawell@swipnet.se

Stefan Alm

tel: 0768 906181 stefan.alm@live.se

Lars Joel Eriksson

tel: 0704142535  lars.j.eriksson@skd.se

Maila eller ring gärna till oss!