Styrelsen och Kontakt

Ordförande

Hans Nilsson, Parkering
tel: 0733 483252 hans.nilssonma7@comhem.se

Ledamöter

Lars Elmgren, Ekonomi och överlåtelser
tel: 0738 207796 lars.elmgren@telia.com

Peter Hultberg Kruuse, Bygglov
tel: 0733 152700 ph.hultberg@gmail.com

Marie Stjernfeldt, Kansli, admin
tel: 0762 812100 info@mmm-productions.com

Annica Lindh, VA-Utskott
tel: 0709 576787 annica.lindh@gmail.com

 

Suppleanter

Ewa Gawell,
tel: 0708 703515 ewagawell@tele2.se

Jan Petersson,
tel: 0706 984749 janpetersson8gmail.com

Maila eller ring gärna till oss!