Styrelsen och Kontakt

Ordförande

Hans Nilsson, Parkering

tel: 0733 483252 hans.nilssonma7@comhem.se

Ledamöter

Lars Elmgren, Ekonomi och överlåtelser

tel: 0738 207796 lars.elmgren@telia.com

 

Peter Hultberg Kruuse, Bygglov

tel: 0733 152700 ph.hultberg@gmail.com

 

Marie Stjernfeldt, Kansli, admin

tel: 0762 812100 info@mmm-productions.com

 

Annica Lindh, VA-Utskott

tel: 0709 576787 annica.lindh@gmail.com

 

Suppleanter

Ewa Gawell,

tel: 0708 703515 ewagawell@tele2.se

 

Stefan Alm,

tel: 0768 906181 stefan.alm@live.se

 

Maila eller ring gärna till oss!