Nyckelutlåning och grindöppet 2020

Nyckelutlåning/kod till grindarna

nyckel

 

Grindöppet
De försök som varit med grindöppet under helger avslutas p.g.a. för höga hastigheter, samt olovlig parkering inne på området. Framgent gäller endast kodlås vid infart Systerbrunnsvägen med restriktiv tilldelning enl. ovan. Kod erhålls genom kontakt med styrelsen.

Ha framförhållning då ni ringer och frågar om kod.

Vi kommer i år att ha ökad uppmärksamhet på hur mycket koden ges ut.

Det är bara tunga och skrymmande transporter som medger lån av kod.
Matkassar och mindre saker medger inte lån av kod.

VI MÅSTE FÅ NER BILÅKANDET I GÅNGARNA.

BARNENS SÄKERHET ÄR PRIORITERAD!!!!!

Tänk på att köra varsamt då det är gångfartsområde efter ny skyltning (max 7 km/h). Denna hastighet gäller även cykel.


När du kör in på området är det viktigt att du låser efter dig så att inte grinden står öppen tills du kör ut igen.

Önskar du få kod vänligen kontakta någon i styrelsen.

 

_______________________________________________________________________________

Grindöppet
Under säsongen har vi grindöppet vid olika tillfällen. Observera att när vi håller grindöppet finns en skylt uppe vid grindarna när grindarna stänger för dagen.
Kör aldrig in utan nyckel om inte denna skylt sitter upp, då riskerar du att bli inlåst. Vi informerar inför grindöppet på anslagstavla och hemsida.

Grindöppet fredag 3 april – söndag 5 april kl 18:00.