Koloniträdgårdsförbundet, jubileumsföredrag via internet


Som en del av förbundets 100-årsjubileum arrangeras under 2021 en rad med digitala föredrag, webinarier. Ämnena inkluderar allt från kolonihistoria, trädgårdsdesign, tomatodling
och invasiva främmande växter till jord, beskärning, påverkansarbete och biologisk mångfald.
Webinarierna organiseras via webben så att du som publik kan titta via dator, surfplatta eller
mobil och alla avslutas med en frågestund. De kommer också att spelas in så att de går att se
i efterhand. Anmäl dig via koloni.org.
Anmälan för de olika webinarierna kommer att öppnas upp cirka en månad innan de äger
rum. Följ förbundet på facebook så blir du automatiskt påmind! Webinarierna arrangeras i
samarbete med Studiefrämjandet.

ons 13 jan kl 18.00
Låt städerna och människorna blomstra!
Om kvinnorna i koloniträdgårdarnas tidiga historia och hur man med gemensamma krafter skapade en livskraftig rörelse och ett sammanhållande förbund.
Föredragshållare: Ulrika Flodin Furås, chefredaktör Koloniträdgården, författare och
medodlare på kolonilott.

tors 28 jan kl 18.00
Lyckas med din tomatodling
Om allt från sådd till skörd och sortval. Lite chilitips blir det också.
Föredragshållare: Lena Israelsson, kolonist, journalist och författare.

ons 10 feb kl 18.00
Invasiva främmande växter
Här besvaras frågor som: Vilka är de invasiva främmande växterna och varför är de ett problem?
Vad gäller för dem och hur bör de bekämpas? Den nationella listan kommer också att diskuteras.
Föredragshållare: Ulf Nilsson, trädgårdsrådgivare Koloniträdgårdsförbundet och
Bibbi Bonorden, projektledare Invasiva främmande växter, Fritidsodlingens Riksorganisation.

tors 25 feb kl 18.00
Sätt din koloniförening på kartan
Om påverkansarbete och hur man kan visa upp koloni och odlingslottsområdenas fördelar för
beslutsfattare och människorna i staden.
Föredragshållare: Ulrica Otterling, generalsekreterare och
Johanna Uhr, kommunikatör på Koloniträdgårdsförbundet.

tors 11 mars kl 18.00
Planera lotten
Följ med på resan när en odlingslott planeras och utvecklas under flera år. På vägen får du råd och
tips på hur du kan planera din lott efter dina behov och hur du ska tänka för att få rum med det du önskar.
Föredragshållare: Maria Andersson, kolonist och trädgårdsdesigner.

tors 18 mars kl 18.00
Plantera ett träd så har du inte levt förgäves
Träd och buskar skapar liv på lotten. Om biologisk mångfald och hur allt hänger ihop.
Tips på sorter som passar bra på liten yta, från norr till söder.
Föredragshållare: Ulf Nilsson, trädgårdsrådgivar Koloniträdgårdförbundet och
Gunnel Holm, E-gruppen.

ons 21 april kl 18.00
Beskärning av träd och buskar
Om hur du ska tänka och göra när du beskär träd och buskar.
Teknik och redskap, lämpliga tider på året, beskärning för att få mycket frukt eller inte,
föryngring av buskar samt tips på hur du undviker de vanligaste misstagen.
Föredragshållare: Jessica Karlsson, Hillbillies.

ons 5 maj kl 18.00
Skapa en levande och fruktbar jord
Gödsling och jordförbättring är nycklarna till fina skördar och en prunkande trädgård.
Om jord och hur man genom att tillföra olika sorters näring och mikroorganismer kan göra
den bättre samt hur man bäst gör det under året.
Föredragshållare: Lena Israelsson, kolonist, journalist och författare.