Kurser: Hemberedskap för minst 72 timmar och första hjälpen med HLR.

I samarbete med Civilförsvarsförbundet har vi tidigare erbjudit dessa två kurser/föreläsningar.

Första hjälpen med HLR
30 maj kl 18:30-21:00.
Kunskaper i första hjälpen och hjärt- lungräddning minskar risken för allvarliga skador och ökar chansen till överlevnad. Här lär du dig grunderna i första hjälpen och HLR.

bandage

 Hemberedskap för minst 72-timmar
Är du förberedd om krisen kommer?

Vad gör du om det blir ett längre strömavbrott?
På denna föreläsning får du grundläggande kunskap i hur du kan stärka din beredskap.

16 maj kl 18:30-21:00, Föreningshuset Elinelund.

Obs! Begränsat antal platser.
Vi har 45 platser till hemberedskap och 14 platser till
första hjälpen med HRL.

Vi bjuder på kaffe och kaka under föreläsningarna.

När vi väl satt datum på kurserna/föreläsningarna så kan du anmäla dig på följande sätt:

Anmäl dig till kurs@elinelund1949.se.
Uppge vilken kurs, namn, antal personer, stugnummer, mejl och telefonnummer.