Studiecirkel invasiva växter

Studiecirkel om invasiva växter

På flera håll i landet har de invasiva främmande arterna tagit över och konkurrerat ut våra naturligt förekommande växter och är ett stort hot mot den biologiska mångfalden. Invasiva främmande arter rankas som ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden. Vår tids miljöförändringar, klimatförändringar och ändrad markanvändning kan tillsammans med invasiva främmande arter bli ett hårt slag för den biologiska mångfalden. Till exempel attraherar växterna humlor och bin som då inte pollinerar de inhemska växterna.

Även inom vårt koloniområde finns invasiva växter. Vilka är de och hur bekämpar vi dom? Hur skall vi lägga upp arbetet med att kartlägga, bekämpar och forsla bort växterna utan att de sprider sig?

Som ett led i vårt arbete till miljödiplomering startar vi en studiecirkel i samarbete med Studiefrämjandet. Vi träffas tre gånger ca 3 timmar per kväll inklusive fika. Träffarna blir i Mossängens föreningshus kl. 18 den 13 juni, 27 juni och 11 juli. Till första träffen kommer naturskyddshandläggare från Länsstyrelsen.

Anmäl dig till annette.holmberg@gmail.com Uppge namn, stugnummer och personnummer. Personnummer behövs för redovisning av närvaro till bidragsgivare och olycksfallsförsäkring under den tid man deltar i studiecirkeln. Alla uppgifter behandlas enligt GDPR.

Hoppas du kommer och bidrar till givande diskussioner. Välkommen/Miljögruppen