Checklista inför besiktning

årlig besiktning

Besiktning

Enligt arrendeavtalet ska varje koloniägare följa ett par enkla regler för att upprätthålla den gemensamma trivseln. Dessa “skyldigheter” består av:

Hålla halva gångens bredd utanför kolonin ogräsfri. Inga grenar får hänga utanför tomtgränsen och inga kemikalier får användas.Max växthöjd vid gångarna är 4 meter.  

Alla ska ha en postlåda och nummerskylt som ska placeras väl synliga. Postlådan ska vara placerad på insidan av staketet.

Tomten ska hållas i vårdat skick och din parkeringsplats ogräsfri.

Besiktning av koloniområdet utförs en gång per år av styrelsen.

Styrelsen utför varje sommar slumpmässiga besiktningar av gångar och kolonier på Elinelund.

Kolonierna skall överensstämma med ritningarna godkända av stadsbyggnadskontoret och styrelsen.

Styrelsen gör stickprover, vid anmärkning får du en lapp i brevlådan om vad som ska åtgärdas.