70- års jubileum 3 augusti 2019

Lördagen den 3 augusti bjuder vi till jubileumsfirande – för barnen på dagen (gratis) och för de vuxna på kvällen till självkostnadspris. ”Save the date” – mer info kommer.