Kallelse till årsmöte 2023

Tisdagen den 21 mars kl.19.00

Limhamn Folkets hus

Linnégatan 61

Dagordning
§ 1. Mötets öppnande.
§ 2. Fastställande av röstlängd.
§ 3. Fastställande av dagordning.
§ 4. Val av mötesordförande.
§ 5. Val av mötessekreterare.
§ 6. Val av 2 st. justerare tillika rösträknare.
§ 7. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.
§ 8. Styrelsens förvaltningsberättelse för närmast föregående verksamhetsår.
§ 9. Revisorernas berättelse.
§ 10. Fastställande av resultat- och balansräkning.
§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 12. Behandling av inlämnade motioner och förslag av styrelsen.
§ 13. Budget.
§ 14. Fastställande av arvoden till förtroendevalda inom föreningen, att fördelas efter
styrelsens beslut.
§ 15. Beslut om antalet styrelseledamöter och ersättare.
§ 16. Val av styrelseledamöter och ersättare a) Ordförande fyllnadsval 1 år. b) Kassör 2 år. c)
Styrelseledamöter 2 år. d) Ersättare 1 år.
§ 17. Val av revisorer och ersättare a) Revisor 2 år, b) Ersättare 1 år.
§ 18. Val av valberedning på 1 år. a) Ledamöter, b) sammankallande.
§ 19 Nominering av ombud och ersättare till Södra Regionen och Förbundsrådet, a) Södra
regionen. b) Förbundsrådet.
§ 20. Antagande av ordningsföreskrifter.
§ 21. Övriga frågor.
§ 22. Avslutning


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s