Höstens årsmöte 2018

elinelundssommarstad.jpg

Höstens årsmöte 2018-10-18 kl. 19 på Folkets Hus Limhamn

Välkommen till höstens årsmöte enl. bilagda agenda, som enl. de nya stadgarna, innehåller budget 2019, ordningsföreskrifter samt nyval av ledamöter till styrelsen inför 2019.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 17 september! Vi är som sedvanligt på Folkets hus i Limhamn och bjuder på ”fika” före mötet!

Personlig kallelse med agenda och beslutade bilagor sänds ut till alla, i brev, i slutet av september.

Vi har i år ingen valberedning utan detta uppdrogs till styrelsen, som hanterar detta 2018 -men med tanke på framtiden, demokrati och föreningens framgång känner vi i styrelsen att det är viktigt att vi får en valberedning inför framtiden för att säkra föreningens framtid.

Valberedningen skall vara ”kittet” mellan er som delägare av föreningen och oss som operativ styrelse. Valberedningens ansvar är att säkerställa att vi framgent har en kompetent och fungerande ledning och detta sker genom ett fortlöpande samspel med sittande styrelse. Utan valberedning blir det svårt att bilda framtida styrelser!

Ett scenarium som är viktigt i detta sammanhang är vad som händer om årsmötet inte kan tillsätta en styrelse. Då övertar kommunen ansvaret för föreningen och tillsätter en interimsstyrelse i avvaktan på lösning.

Vill Du – eller känner Du någon som idag eller i framtiden, passar till detta uppdrag eller något annat uppdrag inom styrelsen är Du välkommen att lämna en anmälan till antingen vår maillåda elinelund@telia.com eller kontakta ordförande Hans Nilsson 073-3483252.

Glöm inte att lämna in Dina motioner senast 17 september!!

Vi ses på årsmötet !!!///Styrelsen

___________________________________________________________________________________________

elinelundssommarstad

ÅRSMÖTE HÖST 2018

Tid: Torsdagen den 18 oktober 2018 kl 19.00 – kaffe från 18.30

Plats: Limhamns Folkets Hus

Agenda

§ 1 Mötets öppnande.

§ 2 Fastställande av dagordning

§ 3 Fastställa röstlängd

§ 4 Val av ordförande att leda mötet

§ 5 Val av protokollförare

§ 6 Val av 2 justerare tillika rösträknare

§ 7 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

§ 8 Information om utfall/prognos 2018

§ 9 Fastställa aktiviteter/budget 2019

§ 10 Fastställa arvoden till förtroendevalda

§ 11 Fastställa ordningsföreskrifter

§ 12 Beslut om ändade/nya avgifter

§ 13 Val av kassör på 2 år

§ 14 Val av 2 ledamöter om 2 år

§ 15 Val av 2 suppleanter – 1 år

§ 16 Val av 1 revisor på 2 år och 2 suppleanter på 1 år

§ 18 Val av valberedning – 3 ledamöter varav en ordförande -förslag på mötet

§ 20 Inlämnade motioner (inlämnas skriftligt senast 17 september)

§ 21 Frågor

§ 22 Mötets avslutning

Välkommen!!!

Styrelsen

Motioner till årsmötet lämnas till styrelsen senast 17 september 2018 antingen via e-post: elinelund@telia.com eller i Föreningens postlåda

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s